First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

NEWS

[Sách hay] Đánh thức năng lực vô hạn

[Sách hay] Đánh thức năng lực vô hạn

Năng lực là điều thuộc về bẩm sinh hơn là rèn luyện. Nếu bạn may mắn, bạn có năng lực cao hơn người khác, bạn thông minh hơn người khác, bạn tài giỏi hơn người khác.

Read more