First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Những thứ cao quý và giá trị nhất trên đời không thể nhìn thấy và chạm vào được. Chúng chỉ được cảm nhận bằng con tim." - Helen Keller.