0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Khi sinh viên khuyên người khác

01.07.2021

Khi vào đại học, mọi sinh viên đều đối diện với các chọn lựa và bất kì cái gì họ làm cũng đều ảnh hưởng tới tương lai của họ. Làm chọn lựa tốt, họ có thể có được cơ hội nghề nghiệp tốt. Làm chọn lựa kém và họ có thể làm thui chột tương lai của họ. Mọi sinh viên năm thứ nhất tới trường đầy hi vọng nhưng sau vài năm, một số thừa nhận rằng họ hối tiếc về điều họ đã làm và ước rằng họ có thể làm chọn lựa tốt hơn. Sau đây là những câu chuyện của họ:

“Tôi lất làm tiếc là tôi đã không lập kế hoạch cho nghề nghiệp của tôi một cách cẩn thận vì tôi đã chọn một lĩnh vực học tập dựa trên ảo tưởng riêng của tôi. Tôi muốn là ca sĩ hay ngôi sao điện ảnh chỉ để gây ấn tượng cho bạn tôi. Tôi chọn các môn có liên quan tới ước muốn của tôi như sân khấu, âm nhạc, nghệ thuật và hành động như tôi là một ngôi sao điện ảnh. Về căn bản tôi tự lừa mình và phí thời gian của mình ở đại học. Ngày nay tôi thất nghiệp không có tương lai và gặp khó khăn với cuộc sống. Lời khuyên của tôi: “Chân thực với bản thân bạn và lập kế hoạch tương ứng cho tương lai của bạn.”

“Nhiều lĩnh vực học tập là khó. Tôi không muốn học vất vả cho nên tôi chọn lĩnh vực học tập dễ nơi tôi có thể tận hưởng thời gian của mình ở đại học. Có nhiều lĩnh vực học tập dễ mà bạn không phải làm nhiều những vẫn tốt nghiệp có bằng cấp. Sau bốn năm, tôi tốt nghiệp nhưng không thể tìm được việc làm nhưng tôi không phải là người duy nhất vì có nhiều người tốt nghiệp như tôi đã chọn lĩnh vực dễ và tận hưởng vài năm rồi có cả đời tiếc nuối. Trong thị trường cạnh tranh cao này, việc nhận ra rằng bạn đã phạm phải sai lầm lớn là quá trễ vì tôi đã làm phí hoài thời gian của mình và tiền bạc của bố mẹ để được mảnh giấy “bằng cấp” chả có nghĩa gì mấy.”

“Phần lớn câu chuyện lãng mạn đại học không kết thúc trong cái gì đó mà bạn ước ao. Mang thai và bỏ trường là điều mất mặt nhất có thể làm hại bạn trong cả quãng đời còn lại. Khi vào đại học, nghĩ về nghề nghiệp trước vì các mối quan hệ có thể chờ đợi. Bạn không thể có cả hai đồng thời cho nên thậm chí đừng thử. Nếu bạn gặp ai đó và nghĩ “Đây là người hoàn hảo dành cho mình” có lẽ bạn đã sai 80%. Bạn không thực biết “người hoàn hảo” là gì nhưng bạn có biết “nghề hoàn hảo” là gì. Đi theo bản năng của bạn về điều bạn biết rõ đi. Cơ hội là bạn sẽ có nghề nghiệp tốt, tương lai sáng sủa và mọi thứ sẽ theo sau. Tôi biết điều đó rõ vì tôi đã từng ở đó.”

“Tôi chọn một lĩnh vực học tập chỉ dựa trên tiền. Tôi muốn giầu có cho nên tôi nghe “tin đồn” rằng bằng việc học tài chính rồi làm việc trong thương mại thị trường chứng khoán, tôi có thể làm ra nhiều tiền. Bây giờ tôi biết rằng không có điều như vậy như “Kiếm việc làm nhanh giầu”. Tôi không nghiên cứu về tôi có thể làm được bao nhiêu khi là một người tốt nghiệp đại học? Loại việc nào mà người tốt nghiệp đại học có thể có được? Tôi tin rằng nếu tôi có thể có được việc làm thương mại chứng khoán, tôi có thể giầu. Tôi tốt nghiệp khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra với hàng triệu người mất việc làm cho nên tôi không có cơ hội. Sau nhiều năm bị thất nghiệp và sống từ hỗ trợ của bố mẹ tôi, tôi kiếm được việc làm nhân viên ngân hàng với lương tối thiểu, việc làm không yêu cầu bằng đại học. Hiện thời tôi lo nghĩ rằng việc làm của tôi có thể bị thay thế bởi ATM. Nếu tôi biết điều này, tôi không bao giờ học kinh doanh.”

“Vào đại học có nghĩa là bạn dành nhiều thời gian xa khỏi gia đình bạn. Khi bạn bận rộn với bạn bè mới, tự do mới, hoạt động mới, bạn sẽ quên gia đình bạn và những người chăm sóc cho bạn nhiều nhất. Khi tôi vào đại học, tôi coi bản thân mình là người lớn và tôi có thể làm bất kì cái gì tôi muốn. Tôi bỏ qua lời khuyên của bố mẹ tôi về việc cẩn thẩn với những người tối có liên kết. Tôi không chọn bạn cẩn thận và tham gia vào những hoạt động bè đảng nguy hiểm, âm nhạc và ma tuý. Tôi đã không học tốt ở trường, phí tiền bạc của bố mẹ tôi. Tôi bị đuổi khỏi trường, một kinh nghiệm xấu hổ cho tôi và gia đình tôi. Mọi đại học đều có những sinh viên như tôi, người đã làm chọn lựa kém nhưng bây giờ hối tiếc. Lời khuyên của tôi: “Nghĩ tới gia đình bạn, bố mẹ bạn và đừng phạm phải cùng sai lầm này. Bạn vào trường để học nhưng đừng học bài học cay đắng như tôi.”

“Bạn vào “trường vừa phải” vì trường đó dễ vào. Bạn chọn “lĩnh vực học tập vừa phải” vì dễ qua các lớp. Bạn có “bằng vừa phải”, “việc làm vừa phải” với “lương vừa phải” nhưng đó có phải là điều bạn thực sự muốn không? Tại sao bạn cảm thấy cay đắng khi người khác có việc làm tốt hơn, lương tốt hơn, và cuộc sống tốt hơn? Về căn bản bạn sẵn lòng chọn cái gì đó chỉ “vừa phải” thì bạn xứng với nó. Nếu bạn không muốn cái gì đó như thế thì bạn phải tin vào bản thân bạn đủ để đi theo điều bạn muốn. Không có khác biệt khi là sinh viên đại học nhưng có khác biệt rất lớn về sau trong cuộc sống khi người khác có mọi thứ mà bạn muốn mà không thể có được. Đây là lời khuyên từ ai đó đã phạm phải sai lầm này và tôi mong ước bạn không theo tôi.”

—English version—

 

When students advice others

When entering college, every student is facing choices and whatever they make will affect their future. Making good choice, they may get good career opportunity. Making bad choice and they may ruin their future. Every first-year students come to school full of hope but after few years, some admitted that they regret on what they did and wish that they could have made better decision. Following are their stories:

“I am sorry that I did not plan my career carefully because I select a field of study based on my own illusion. I want to be a singer or movies star just to impress my friends. I choose courses that are relating to my wishes such as drama, music, arts, and act as I am a movies star. Basically I cheat myself and waste my time in college. Today I am unemployed with no future and having difficulty with my life. My advice: “Be honest with yourself and plan your future accordingly.”

“Many fields of study are difficult. I do not want to study hard so I select easy field of study where I can enjoy my time in college. There are many easy fields of study that you do not have to do much but still graduate with a degree. After four years, I graduated but could not find a job but I was not the only one as there were many graduates like me who selected easy fields and enjoyed a few years then have a whole life to regret. In this highly competitive market, it is too late to realize that you have made a big mistake as I wasted my time and my parents’ money for a piece of “degree paper” that does not mean much.”

“Most college romances do not end up in something that you wish. Being pregnant and quit school is the most humiliated thing that can hurt you for the rest of your life. When go to college, think career first as relationship can wait. You cannot have both at the same time so do not even try. If you meet someone and think “This is the perfect person for me” you are probably 80% wrong. You do not really know what a “perfect person” is but you do know what a “perfect job” is. Follow your instinct on what you know well. Chances are you will have a good career, bright future and everything will follow. I know it well because I have been there.”

“I select a field of study based solely on money. I want to be rich so I listen to “rumors” that by study finance then work in stock market trading, I can make a lot of money. Now I know that there is no such thing a “Get rich quick job”. I did not research on how much I could make as a college graduate? What kind of job a college graduate could get? I believe that if I can get a stock trading job, I could get rich. I graduated when the financial crisis happened with millions of people lost their job so I had no chance. After many years being unemployed and live off my parents’ supports, I get a job as bank teller with a minimum salary, a job that does not require a college degree. Currently I am worry that my job may be replaced by the ATM. If I know this, I never study business.”

“Go to college means you spend a lot of time away from your family. As you are busy with new friends, new freedom, new activities you will forget about your family and people who care for you the most. When I went to college, I considered myself as an adult and I can do anything that I wanted. I ignored my parents’ advices of being careful with people that I am associated with. I did not choose friends carefully and involved in dangerous activities of parties, music and drugs. I did not do well in school, wasted my parents’ money. I was dismissed from school which was a humiliated experience for me and my family. Every university has students like me who make bad choice but now regret. My advice: “Think about your family, your parents and do not make the same mistake. You go to school to learn but do not learn bitter lesson like me.”

“You go to an “OK school” because it is easy to get in. You select an “OK field of study” because it is easy to pass classes. You have an “OK degree”, an “OK job” with an “OK salary” but is that what you really want? Why do you feel bitter when others have better jobs, better salary, and better life? Basically you are willing to select something that is just “OK” then you deserve it. If you do not want something like that then you must believe in yourself enough to go after what you want. There is no difference as college students but there is a very big difference later in life when others have everything that you want but cannot get. This is an advice from someone who made this mistake and I wish you do not follow me.”