0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Thị trường việc công nghệ năm 2015

08.07.2021

Theo một báo cáo kinh tế toàn cầu, thị trường việc làm công nghệ đang bùng nổ khắp thế giới. Đã có trên 1.3 triệu việc làm công nghệ mới được lấp vào trong năm 2014 nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu toàn cầu. Trong mười năm qua, ngành công nghiệp công nghệ đã tăng trưởng nhanh hơn bất kì ngành công nghiệp nào do nhiều công ti khởi nghiệp tạo ra những việc làm mới. Thị trường “nóng” này làm nảy sinh tranh đấu dữ dội giữa các công ti về những tài năng trong lĩnh vực công nghệ. Một nhà phân tích viết: “Ngày nay nếu bạn có kĩ năng công nghệ như thiết kế phần cứng hay kĩ nghệ phần mềm, bạn có thể yêu cầu lương cao hơn và cơ hội làm việc ở bất kì chỗ nào bạn muốn.”

Báo cáo này nói rằng khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi, các công ti đang bắt đầu thuê người. Đã có 250,000 việc làm mới mở ra trong một mình tháng giêng năm 2015 vì việc thuê người toàn cầu đang tăng tốc. Ngành công nghiệp dự báo rằng họ sẽ cần thêm quãng 3 triệu công nhân có kĩ năng trong năm 2015 nhưng các đại học chỉ có thể tạo ra được không tới 800,000 người tốt nghiệp công nghệ năm nay, cho nên việc thiếu hụt vẫn tiếp tục. Nhu cầu cao này về kĩ năng công nghệ đã gây ra thách thức lớn trong việc thuê người. Mọi công ti, từ các công ti khởi nghiệp cho tới các tập đoàn lớn, bắt đầu đề nghị lương cao hơn, với các tuỳ chọn cổ phần, và ích lợi đặc biệt để hấp dẫn các tài năng hàng đầu. Phần lớn các công ti không còn yêu cầu phải có kinh nghiệm cho các vị trí mới vào nghề vì họ bắt đầu tuyển sinh viên từ vài tháng trước ngày tốt nghiệp và xu hướng đó đang được bắt lấy. Các công ti lớn năng nổ tuyển mộ sớm để giúp lấp vào nhu cầu khẩn thiết của họ và các công ti nhỏ hơn đang bắt đầu làm cùng điều đó. Xu hướng thuê các sinh viên trước khi họ tốt nghiệp có thể tiết kiệm cho công ti về thời gian và tiền bạc. Bằng việc theo dõi tiến bộ của sinh viên khi họ vẫn còn trong trường, các công ti có thể tìm được người giỏi nhất đáp ứng cho nhu cầu của họ và thuê các sinh viên này trước khi họ tốt nghiệp. Trong quá khứ, các công ti đã dựa trên phỏng vấn để tìm người tốt nghiệp giỏi nhưng vấn đề là ở chỗ mọi người đều làm cùng điều này và cùng lúc cho nên cạnh tranh thành dữ dội. Bằng việc tuyển sinh viên từ nhiều tháng trước hay thậm chí sớm cả năm, công ti có cơ hội tốt hơn để có được điều họ cần. Một khi sinh viên được thuê trước khi họ tốt nghiệp, họ không tìm việc khác và công ti không có vấn đề với cạnh tranh. Quá trình này sẽ mất ít thời gian và tiền bạc hơn cách truyền thống. Một người quản lí giải thích: “Người tốt nghiệp mức vào nghề dễ đào tạo hơn; họ đam mê về nghề nghiệp của họ và sẵn lòng học bất kì cái gì. Với hướng dẫn đúng, họ sẽ có khả năng có năng suất trong thời gian ngắn và trở thành nhân viên có giá trị.”

Để thuê sinh viên khi họ vẫn còn trong trường, các công ti thường làm việc với đại học để theo dõi tiến bộ của sinh viên cũng như kiểm điểm chương trình đào tạo để chắc rằng các đại học có những đào tạo chất lượng đáp ứng cho nhu cầu của họ. Các đại học cũng được lợi bởi việc có cái vào từ công nghiệp để cải tiến đào tạo của họ cũng như việc thuê sinh viên của họ. Một người điều hành công ti giải thích: “Sự cộng tác này là quan trọng vì nó cung cấp ích lợi cho cả công nghiệp và đại học. Chúng tôi biết trường nào là tốt, trường nào có chương trình đào tạo tốt nhất và trường nào không đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.” Trong thị trường cạnh tranh cao này, các công ti lớn có ưu thế vì họ đang dùng thương hiệu nổi tiếng của họ như chìa khoá trong việc thuê người tốt nghiệp giỏi nhất cũng như ảnh hưởng tới các chương trình đào tạo để giúp cho họ có được kĩ năng họ cần. Tất nhiên, phần lớn những người tốt nghiệp công nghệ đều muốn làm việc cho các công ti hàng đầu như Google, Facebook, Amazon, Apple và Microsoft cho nên họ sẽ lựa chọn các đại học mà có cộng tác với những công ti này để chắc rằng họ sẽ có khả năng có được việc làm tốt nhất với những khuyến khích tốt hơn, tuỳ chọn cổ phần và chia sẻ lợi nhuận.

—English version—

 

Technology Job market 2015

According to a global economic report, technology job market is exploding all over the world. There were over 1.3 million new technology jobs filled in 2014 but still not meet the global demand. In the past ten years, technology industry has grown faster than any industry due to more startups creates new jobs. This “Hot” market results in fierce fighting among companies for talents in technology fields. An analyst wrote: “Today if you have technology skills such as hardware design or software engineering, you can command a higher salary and opportunity to work wherever you want.”

The report stated that as the global economy begin to recover, companies are beginning to hire. There were 250,000 new technology job openings in January of 2015 alone as the global hiring is accelerating. The industry predicts that they will need about 3 million additional skilled workers in 2015 but universities can only produce less than 800,000 technology graduates this year, so the shortage continues. The high demand for technology skills already caused a big change in hiring. Every company, from startups to large corporations, begins to offer higher salary, stocks option, and special benefits to attract top talents. Most companies no longer require experience for entry-level positions as they start recruiting students several months before graduation date and that trend is catching. Big companies aggressively recruit early to help fill their urgent needs and smaller companies are starting to do the same. The trend of hiring students before they graduate can save company time and money. By following students’ progress when they are still in school, companies can find the best ones that meet their needs and hire them before they graduate. In the past, companies were relying on interviews to find good graduates but the problem was that everyone is doing the same thing at the same time so competition was fierce. By recruiting students several months or even a year earlier, the company has a better chance of getting what they want. Once students are hired before they graduate, they do not look for another job and companies do not have problem with competition. This process will take less time and money than the traditional way. A manager explained: “Entry-level graduates are easier to train; they are passionate about their career and wiling to learn anything. With proper guidance, they will be able to be productive in a short time and become valuable employees.”

In order to hire students when they are still in school, companies often work with universities to track students’ progress as well as review training programs to make sure that the universities have quality trainings that meet their needs. Universities also benefit by having inputs from industry to improve their training as well as hiring their students. A company executive explained: “This collaboration is important as it provide benefits to both industry and university. We know which schools are good, which school has the best training programs and which schools are not meeting our needs.” In this highly competitive market, large companies have the advantage as they are using their well-known brand as a key in the hiring the best graduates as well as influence the program trainings to help them getting the skills that they need. Of course, most technology graduates want to work for top companies such as Google, Facebook, Amazon, Apple and Microsoft so they will select universities that have collaborations with these companies to make sure that they will be able to get the best jobs with better incentives, stock options and profit sharing.