0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Với nhà doanh nghiệp: Thị trường lớn tiếp

02.07.2021

Một nhà doanh nghiệp viết cho tôi: “Vài năm trước đây thầy khuyên rằng chúng tôi nên xây dựng app di động, đặc biệt trò chơi di động. Nhưng theo một báo cáo có vài triệu app trò chơi di động đã có trên thị trường. Thầy vẫn khuyến khích chúng tôi xây dựng nhiều app trò chơi di động cho dù thị trường đã bão hoà sao? Thầy khuyên cái gì bây giờ? Xin thầy chỉ bảo.”

Đáp: Thị trường app di động vẫn “nóng” nhưng xu hướng mới bây giờ đang chuyển từ trò chơi sang app chăm sóc sức khoẻ. Với điện thoại thông minh, có những phát kiến chăm sóc sức khoẻ như app theo dõi nhịp tim, nhiễm khuẩn da, hay giám sát sự mạnh khoẻ của bạn v.v. Có hàng nghìn app về sức khoẻ sẵn có trên thị trường nhưng phần lớn được viết bằng tiếng Anh. Hiện thời sinh viên của tôi đang xây dựng app sức khoẻ tương tự để bán ở nước của họ; họ xây dựng app cho tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái. Tôi đã nhận được một số trong chúng và một số rất tốt. Có thể làm điều tương tự trong tiếng nước bạn nữa.

Với app sức khoẻ có nhiều ích lợi cho người dùng. Chẳng hạn, nếu bạn bị phát ban da nhưng không biết nó nghiêm trọng thế nào nên bạn tới khám bác sĩ. Năm ngoái một sinh viên chỉ cho tôi app sức khoẻ của anh ta mà một người có thể chụp ảnh chỗ phát ban bằng điện thoại thông minh rồi tải app của anh ta xuống để xử lí ảnh này. App di động của anh ta tiến hành chẩn đoán và tạo ra kết quả trong vài phút: Nó có thể khuyến cáo người dùng mua một số dầu bôi ở hiệu dược phẩm địa phương để điều trị bệnh hay trong trường hợp nghiêm trọng, nó khuyến cáo rằng bạn nên tới khám bác sĩ để đánh giá thêm. Sinh viên khác cho tôi xem app di động tương tự có thể đọc huyết áp và báo động cho người dùng liệu người đó có cần chú ý tới huyết áp của họ không. Nếu nó rất cao thì họ cần tới khám bác sĩ ngay.

Có những “app viễn dược” mà người dùng có thể có được tư vấn thuốc men với bác sĩ qua điện thoại di động (Điều này rất phổ biến ở châu Phi nơi những người sống trong các làng vùng sâu vùng xa có thể được chẩn đoán bởi các bác sĩ ở bệnh viện địa phương cách xa hàng trăm dặm). Người ta ước lượng rằng từ khi những app di động này đã được tạo ra, hơn năm triệu người dùng nó và trong tương lai gần “tư vấn bác sĩ ảo” sẽ là phổ biến hơn và có thể thay thế cho việc tới văn phòng bác sĩ. App di động viễn dược tính tiền $1 cho việc dùng cộng với phí cho bác sĩ (Tuỳ theo triệu chứng và thời gian, bác sĩ có thể thay đổi giá khám nhưng nó vẫn rẻ hơn là tới khám ở văn phòng.)

Thay đổi lớn nhất trong công nghệ chăm sóc sức khoẻ là “thiết bị đeo được” nơi mọi người sẽ đeo các thiết bị như đồng hồ thông minh hay quần áo thông minh có các cảm biến mà có thể đo được sức khoẻ thể chất của họ rồi gửi dữ liệu tới điện thoại thông minh của họ. Điện thoại thông minh thu thập những dữ liệu này trên cơ sở hàng ngày rồi tạo ra dữ liệu y tế cá nhân như huyết áp hàng ngày, lượng thức ăn đưa vào, mức oxi máu và đường, thời gian ngủ, thời gian thảnh thơi, căng thẳng, số bước bạn bước đi, và nhịp tim v.v. Tất cả những dữ liệu này sẽ được xử lí bởi các app di động của bạn để cho bạn bản ghi đầy đủ và xác định liệu bạn có sức khoẻ tốt hay có thể cần chú ý tới cách bạn sống. Tất nhiên, nó sẽ báo động cho bạn nếu nó có phát hiện ra vấn đề gì và khuyên bạn tới khám bác sĩ ngay.

Việc bùng nổ của app sức khoẻ chỉ mới bắt đầu vài năm trước nhưng nó sẽ lớn hơn nhiều so với công nghiệp trò chơi. Một bác sĩ tới thăm lớp công nghệ di động của tôi đã nói cho sinh viên của tôi: “Công nghiệp trò chơi di động đáng giá mười tới hai mươi tỉ đô la nhưng công nghiệp app sức khoẻ sẽ lớn hơn mười tới hai mươi lần. Nhiều người không chơi trò chơi máy tính nhưng mọi người sẽ quan tâm tới sức khoẻ của họ. Có “bác sĩ ảo” thường trú trong điện thoại thông minh chỉ với vài đô la là tốt hơn nhiều và giữ cho bạn thoải mái với sức khoẻ của bạn. Năm ngoái ngành công nghiệp app sức khoẻ đã vượt qua công nghiệp trò chơi với vài triệu đô la và điều đó đang tiếp tục. Ngày nay nhiều người phát triển trò chơi đang chuyển sang app sức khoẻ vì họ có thể làm được nhiều tiền hơn vì thị trường vẫn còn rộng mở.”

Vì nhiều nước đang phát triển không có đủ các bác sĩ y tế, app sức khoẻ di động hay “bác sĩ ảo”, có thể giúp chẩn đoán sức khoẻ của bạn và cảnh báo bạn nếu có cái gì đó nghiêm trọng, sẽ là ích lợi lớn cho xã hội. Tôi chắc chắn chẳng mấy chốc app sức khoẻ di động sẽ trở nên rất lớn. Lời khuyên của tôi cho sinh viên công nghệ và các nhà doanh nghiệp: Xây dựng nhiều app sức khoẻ hơn, bạn có thể phá vỡ thị trường này bằng tài năng sáng tạo của bạn, làm ra tiền và giúp cho nhiều người.

—English version—

 

For entrepreneur: The next big market

An entrepreneur wrote to me: “Few years ago you recommend that we should build mobile apps, especially mobile games. But according to a report there are several million mobile game apps already on the market. Are you still encouraging us to build more mobile game apps even the market is already saturated? What do you recommend now? Please advise.”

 

Answer: The mobile apps market is still “Hot” but the new trend now is switching from mobile games to healthcare apps. With smartphone, there are healthcare innovations such as mobile apps to track heart rhythms, skin infection, or monitor your health fitness etc. There are thousands of health apps available on the market but most are written in English. Currently my students are building similar health apps to be sold in their countries; they build health apps for Chinese, Korean and Thai. I have reviewed some of them and they were very good. It is possible to do something similar in your language too.

With health apps there are many benefits for users. For example, if you have a skin rash but do not know how serious it is so you go to see a doctor. Last year a student showed me his health app where a person can take picture of the rash using smartphone then download his app to process the image. His mobile app conducts diagnosis and produces the result within minutes: It may recommend users to buy some medical ointment at local pharmacy to treat it or in case of serious, it recommend that you need to see a doctor for further assessment. Other students showed me similar mobile apps that can take blood-pressure readings and alarm users whether they need to pay attention to their high blood pressure. If it is very high then they need to see doctor right away.

There are “Tele-medicine apps” where users can get a medical consultation with a doctor via smartphone (This is very popular in Africa where people who live in remote villages can be diagnosed by doctors in hospital located hundred miles away). It is estimated that since these mobile apps were created, more than five million people were using it and in the near future “Virtual doctor consultation” will be more popular and could replace doctor office visits. The telemedicine mobile apps charged $1 for the use plus the doctor fees (Depend on the symptoms and time, doctor may charge different fees but it still cheaper than an office visit.)

The bigger changes in healthcare technology is “wearable devices” where people will wear devices such as smart watches or smart clothes with sensors that can measure their physical health then send data to their smartphone. The smartphone collects these data on a daily basis then create a personal medical data such as daily blood pressure, food intakes, blood-oxygen and glucose levels, sleeping time, relaxing time, stress, number of steps you walk, and heart rhythm etc. All of these data will be processed by your mobile apps to give you a complete medical record and determine whether you are in good health or may need to pay attention to the way you live. Of course, it will alarm you if it detects problems and advises you to go to see the doctor immediately.

The explosion of health apps only began few years ago but it will be much bigger than the games industry. A doctor who visited my mobile technology class told my students: “The mobile games industry is worth ten to twenty billion dollars but the health apps industry will be ten or twenty times bigger. Many people will not play computer games but everybody will be concerned about their health. Having a “virtual doctor” reside in the smartphone for a few dollars is much better and keep you comfortable about your health. Last year the health apps industry already surpassed the games industry by several million dollars and it continues. Today many games developers are switching to health apps since they can make more money as the market is still wide open.”

Since many developing countries do not have enough medical doctors. Mobile health apps or “virtual doctors” who can help diagnose your health and warn you if something serious would be a great benefit to the society. I am sure soon mobile health apps will become very big. My recommendation to technology students and entrepreneurs: Build more health apps, you can disrupt this market with your creative talents, make money and help a lot of people.