0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Công nghệ ở châu Phi

04.06.2021

Ở một số nước châu Phi, sách giáo khoa in đang được thay thế bằng máy tính bảng và điện thoại di động vì tài liệu giáo dục bây giờ được đăng trực tuyến nơi học sinh có thể truy nhập bất kì khi nào họ muốn. Một quan chức chính phủ nói với báo chí: “Khi lục địa của chúng tôi được kết nối, chúng tôi có thể vươn tới các sinh viên ở các khu vực sâu xa và thậm chí ở những làng xa nhất để cung cấp giáo dục mà chưa bao giờ tồn tại trước đây. Chúng tôi có thể giáo dục thế hệ mới các học sinh, người vài năm trước không bao giờ có thể mơ tới trường. Thay vì xây nhiều trường học ở các vùng sâu xa nơi khó thuê thầy giáo để sống ở đó, chúng tôi đang dùng ngân sách của mình để mua máy tính bảng và điện thoại thông minh cho học sinh và đưa mọi thứ lên trực tuyến. E-learning là rẻ, tốt hơn và hiệu quả hơn.”

Với một lục địa nơi đa số mọi người vẫn sống trong các làng xa xôi sâu trong rừng rậm, e-learning là giải pháp tốt nhất. Một thầy giáo giải thích: “Sách in và lớp học truyền thống không có tác dụng tốt. Vào lúc sách giáo khoa tới các làng xa xôi, phần lớn đã bị mất hay được dùng cho các mục đích khác vì nhiều thanh niên thậm chí không thể đọc được. Tuy nhiên, với e-learning, tài liệu lớp học có thể có tính tương tác với thầy giáo thực, người dạy từ xa và các tài liệu có thể được cập nhật nhanh chóng. Vào ngày xưa, phải mất vài tháng để in và phân phối sách giáo khoa, bây giờ bạn có thể để tài liệu trên trực tuyến và để sinh viên tải xuống máy tính bảng của họ và điều đó chỉ mất vài phút. Vì giá của điện thoại thông minh và máy tính bảng liên tục sụt giảm, mọi sinh viên đều có thể mua những thiết bị này vì chúng đỡ tốn kém hơn là xây một ngôi trường.”

Một thầy giáo dạy trong chương trình e-learning nói: “Học sinh trẻ yêu thích công nghệ. Họ thường dành nhiều thời gian trên máy tính bảng hơn là sách. Tôi đã tới thăm một trường ở làng xa xôi tuần trước để xem cách học sinh trẻ học tập. Tôi ngạc nhiên thấy học sinh tiểu học đáp ứng nhanh chóng tích cực thế trong e-learning khi dùng máy tính bảng. Chúng háo hức nhìn tôi và nói: “Thầy là thầy giáo bên trong máy tính bảng của chúng em.” Thật là tuyệt vời khi thấy tác động lớn của công nghệ, đặc biệt trong các trường vùng sâu xa.”

Ích lợi của việc áp dụng công nghệ thông là nhiều hơn chỉ giáo dục. Một quan chức chính phủ dự đoán: “Khi nhiều người hơn đang dùng công nghệ thông tin, việc đó có thể lẩy cò cho cách mạng thương mại điện tử ở châu Phi. Trong tương lai chúng tôi có thể có “Google châu Phi hay Amazon.com châu Phi” của riêng chúng tôi. Sẽ có nhiều doanh nghiệp trực tuyến hơn bán các sản phẩm khắp thế giới và đem về nhiều tiền hơn cho người của chúng tôi. Sẽ có thay đổi chính trong giáo dục khi nhiều môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOC) là sẵn có cho những sinh viên nghèo nhất. Một ngày nào đó trẻ con trên khắp châu Phi có thể kết nối với các trẻ con khác ở châu Âu, châu Á, và châu Mĩ và học cùng họ. Công nghệ sẽ làm cho những trẻ con nghèo nhất cũng có thể thu được cùng tri thức như trẻ con giầu ở bất kì đâu trên thế giới. Máy tính bảng rẻ đang mở ra những cơ hội cho chăm sóc y tế và nông trại nữa. Có những app cho mọi nhiệm vụ mà nông dân chúng tôi cần và họ sẽ có thông tin mới nhất về cây trồng nào cần trồng cũng như giá thị trường. Tưởng tượng các nông dân ở những làng sâu xa gửi email cho khách hàng của họ về hình ảnh sản phẩm của họ và nhận đơn hàng qua Internet. Tôi tin với công nghệ, người được lợi nhất sẽ là người nghèo vì họ sẽ tìm ra cách dùng công nghệ tốt hơn và điều đó sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ.”

Một nhà giáo dục kết luận: “Chúng tôi tin công nghệ có thể giúp cho lục địa châu Phi giáo dục thanh niên của nó hiệu quả hơn. Ngày nay thế giới nhìn vào lục địa châu Phi như một nơi với nhiều người vô giáo dục và nghèo nhưng với e-learning và công nghệ thông tin, chúng tôi có thể thay đổi điều đó. Tôi tin công nghệ có thể giúp thúc đẩy giáo dục cho mọi người và giúp chúng tôi đạt tới nhiều thứ.”

—English version—

 

Technology in Africa

In some African countries, printed textbooks are being replaced by tablets and mobile phones as education materials are now posted online where students can access whenever they want. A government officer told the newspapers: “As our continent is connected, we can reach students in rural areas and even in remote villages to provide education that never existed before. We can educate a new generation of students who few years ago could never dream of going to school. Instead of building more schools in rural areas where it is difficult to hire teachers to live there, we are using our budget to buy tablets and smartphones for students and put everything online. E-learning is cheaper, better and more effective.”

To a continent where a majority of people still live in remote villages deep in the jungle, e-learning is the best solution. A teacher explains: “Printed books and traditional classrooms did not work well. By the time textbooks arrive in remote villages, most were lost or being used for other purposes because many young people cannot even read. However, with e-learning, classroom materials can be interactive with real teachers who teach from a distance and materials can be updated quickly. In the old day, it took several months to print and distributed textbooks, now you can put materials online and let students download to their tablets and it only takes a few minutes. As the price of smartphones and tablets continue to decline, it is possible to buy every student these devices since they cost less than the building of one school.”

A teacher who taught in the e-learning program said: “Young students love technology. They often spend more time on their tablets than books. I visited a school in remote village last week to see how young students were doing. I was surprised to see elementary students responded so positively in e-learning using tablets. They were excited to see me and said: “You are the teacher inside our tablets.” it was wonderful to see significant impact of technology, especially in small rural schools.”

The benefit of applying information technology is more than just education. A government officer predicts: “As more people are using information technology, it can trigger an e-commerce revolution in Africa. In the future we may have “African Google or African Amazon.com.” of our own. There will be more online businesses that sell products all over the world and bringing more money to our people. There will be major change in education as more Massive Open Online Courses (MOOCs) are available to the poorest students. Someday children all over Africa can connect with other children in Europe, Asia, and America and learn with them. Technology will make it possible for poorest children to gain the same knowledge as the rich children anywhere in the world. Cheap tablets are opening opportunities to health care and farming too. There are apps for every task that our farmers need and they will have the latest information on which crops to grow as well as the market prices. Imagine remote village farmers emailing their customers pictures of their produces and accepting orders over the Internet. I believe with technology, the most beneficial will be the poor because they will find better uses of the technology and it will change their lives.”

An educator concluded: “We believe technology can help the continent of Africa to educate its youth more effectively. Today the world look at Africa continent as a place with a lot of uneducated and poor people but with e-learning and information technology, we can change that. I believe technology can help push education to all people and help us to achieve many things.”