0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Nhà doanh nghiệp

14.06.2021

Ngày nay lĩnh vực khởi nghiệp trong các sinh viên đại học là “nóng.” Nhiều trường đang cung cấp các bằng cấp và lớp học về khởi nghiệp và số lượng sinh viên ghi danh đang tăng lên nhanh chóng.

Công ti của Bloomberg, bản tin danh giá nhất bắt đầu xếp hạng các chương trình khởi nghiệp cả ở các đại học Mĩ cũng như các trường quốc tế. Trên đỉnh danh sách là Trường kinh doanh của Stanford nơi sinh viên có cơ hội làm đối tác với những cựu sinh viên của Stanford để phát triển công ti khởi nghiệp qua Trung tâm nghiên cứu khởi nghiệp (CES) của trường. Một trường xếp hạng cao khác là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nơi sinh viên có thể thi đua trong Cuộc thi khởi nghiệp $100K đô la của đại học, với kế hoạch kinh doanh thắng cuộc được thưởng $50,000 đô la. Từ khi cuộc thi bắt đầu, hơn 130 công ti đã được khai trương thành công, nâng cao hơn $770 triệu đô là về hỗ trợ tài chính. Trong số mười trường hàng đầu có chương trình nhà doanh nghiệp tốt nhất là:

 

1. Stanford
2. MIT
3. Babson
4. UC Berkeley
5. Chicago
6. Carnegie Mellon
7. Imperial College
8. UCLA
9. IE Business School
10. Texas

 

Để biết thêm thông tin xếp hạng:

http://www.businessweek.com/articles/2013-01-14/mba-rankings-top-schools-for-entrepreneurship

—-English version—-

 

Entrepreneur

Today the field of entrepreneurship among college students is “Hot”. More schools are offering degrees and class in entrepreneurship and the number of students enrolling is increasing fast. Bloomberg’s business, the most prestigious news begin to rank entrepreneurship programs in both U.S universities as well as international schools. At the top of the list is Stanford’s Graduate School of Business where students have the opportunity to partner with Stanford’s alumni to develop startups through the school’s Center for Entrepreneurial Studies (CES). Another high ranking school is Massachusetts Institute of Technology (MIT) where students can compete in the university’s popular $100K Entrepreneurship Competition, with the winning business plan get $50,000 reward. Since the competition started, more than 130 companies have been successfully launched, raising more than $770 million in financing. Among the top ten schools that have the best entrepreneur programs are:

 

1. Stanford
2. MIT
3. Babson
4. UC Berkeley
5. Chicago
6. Carnegie Mellon
7. Imperial College
8. UCLA
9. IE Business School
10. Texas

 

For more ranking information:

http://www.businessweek.com/articles/2013-01-14/mba-rankings-top-schools-for-entrepreneurship