0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Việc công nghệ cho phụ nữ

25.05.2021

Barbara là một trong những sinh viên của tôi trong Quản lí hệ thông tin (ISM) đã tốt nghiệp bốn năm trước và hiện đang làm việc tại Oracle. Tuần trước, cô ấy quay lại để tuyển sinh viên cho Oracle và tôi đã đề nghị cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của cô cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều cô ấy kể lại cho lớp và nghề nghiệp của cô ấy trong công nghệ:

“Nhiều phụ nữ không chọn Công nghệ thông tin (CNTT) vì họ không biết rằng có những việc làm trong công nghiệp công nghệ mà họ có thể làm. Khi tôi nhắc tới từ “công nghệ thông tin”, mọi người bao giờ cũng nghĩ về viết mã và kiểm thử. Khi tôi gặp các nữ sinh viên, họ thường nói với tôi rằng họ không thích viết mã hay muốn làm việc như người phát triển phần mềm. Sự kiện là có nhiều việc làm trong công nghiệp công nghệ mà không liên quan gì tới viết mã hay kiểm thử. Công ti công nghệ chỉ là một doanh nghiệp hội tụ vào công nghệ; nó không ngụ ý mọi điều họ làm là viết mã hay kiểm thử. Điều tôi muốn nói với sinh viên đại học là thử nhiều điều khác nhau vì có nhiều việc làm thế trong CNTT và điều quan trọng là tìm ra điều bạn thích. Bạn phải thử cái gì đó, hình dung ra bạn giỏi về cái gì và rồi làm việc theo ưu thế của bạn.”

“Khi tôi vào Carnegie Mellon, tôi đã chọn Quản trị kinh doanh. Trong môn tài chính, tôi phải dùng bút chì và giấy để lên sơ đồ ngân sách cho nên tôi nghĩ: có thể máy tính làm việc này tốt hơn cho nên tôi đã học cách dùng Microsoft Excel để làm việc cho lớp Tài chính của tôi. Sau đó tôi tự hỏi mình, tại sao lớp doanh nghiệp vẫn dạy theo cách làm việc cũ với giấy và bút chì và làm mọi tính toán bằng tay thay vì dùng máy tính cho nên tôi học môn “Nhập môn Công nghệ thông tin” và lớp này mở mang đầu óc tôi về điều công nghệ có thể làm. Tôi cảm thấy rằng đây là điều tôi đã từng tìm kiếm cho nên tôi chuyển sang Quản lí hệ thông tin. Tôi thích thách thức và kiểu công việc này phù hợp tốt với tôi vì công nghệ mở ra nhiều cơ hội hiếm khi tồn tại trước đây. Bố tôi làm việc cho một công ti chế tạo lớn và ông ấy phải mất hơn mười năm để vào vị trí quản lí và thêm mười năm nữa để lên mức giám đốc. Khó đi lên trong tập đoàn truyền thống nhưng ngành công nghiệp công nghệ có nhịp độ nhanh vì mọi thứ bao giờ cũng thay đổi với cơ hội mới mở ra mọi lúc.”

“Là một sinh viên trong Quản lí hệ thông tin, tôi học viết mã như Java, C++, HTML, và PHP. Mặc dầu tôi có thể xây dựng websites và ứng dụng di động, tôi không thích viết mã nhưng tôi đã học cực kì tốt trong quản lí dự án, kĩ nghệ yêu cầu, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, và lớp quản lí dịch vụ. Khi tốt nghiệp, tôi nói với các nhà tuyển dụng rằng tôi ưa thích vị trí quản lí thay vì công việc phát triển. Một số công ti không thích điều đó vì họ mong đợi người tốt nghiệp bắt đầu như người phát triển nhưng Oracle đã cho tôi cơ hội khi tôi bảo họ rằng tôi là người tham vọng và tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể làm được điều đó. Người quản lí Oracle thích sự tự tin của tôi và đã cho tôi một dự án nhỏ để bắt đầu. Đào tạo giáo dục của tôi tại CMU thực sự giúp ích vì tôi làm cho dự án được hoàn thành đúng thời gian, trong ngân sách. Dự án thứ hai khó nhưng tôi biết rằng họ muốn thử tôi cho nên tôi đưa nỗ lực vào và lần nữa, nó đã là một thành công. Sau một dự án thành công khác, tôi thu được danh tiếng là người quản lí dự án giỏi và nhận được nhiều kính trọng từ những người phát triển phần mềm.”

“Làm việc như một phụ nữ trong công nghệ là hứng thú vì phần lớn mọi người đều là nam cho nên bạn có ưu thế. Chẳng hạn, khi bạn đề nghị họ làm cái gì đó với nụ cười, ai dám nói “Không”. Khi bạn đề nghị họ “Nhờ anh” sửa hết mọi lỗi, phần lớn đều sẵn lòng làm hài lòng bạn và lỗi được sửa. Người phát triển có thể không thích lịch biểu nhưng khi bạn bảo họ “Nhờ anh giúp em hoàn thành việc này theo ngày đã lập lịch,” phần lớn đều sẵn lòng làm điều đó cho dù họ có thể phải làm việc lâu hơn và qua dịp nghỉ cuối tuần. Sau bốn năm, tôi biết rằng phần lớn mọi người làm việc trong công nghệ đều thích công việc của họ. Họ đam mê về công việc của họ và chỗ làm việc là gia đình họ, nhà họ, cho nên họ dành phần lớn thời gian vào công việc. Họ thích giải quyết vấn đề, càng nhiều thách thức càng tốt vì họ sẽ làm việc chăm chỉ trên các vấn đề kĩ thuật phức tạp. Bởi vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, làm việc tại công ti công nghệ là theo nhịp độ nhanh và tôi là người học nhanh cho nên tôi thích nó vì có nhiều điều thế để học. Đây là chỗ phụ nữ giỏi hơn nam giới vì chúng ta thường suy nghĩ về nhiều thứ và làm nhiều thứ một lúc.”

“Các công ti công nghệ bao giờ cũng nhìn tới các phát kiến mới. Có nhiều người làm việc trên những phát minh mới, công nghệ mới và bao giờ cũng có cái gì đó hứng thú xảy ra. Nếu bạn có mối quan tâm nào đó, bạn có thể tìm được những người có mối quan tâm tương tự cho nên rất dễ tìm bạn có chung đam mê của bạn vì trong công nghiệp công nghệ mọi thứ đều động, có tính hỗ trợ, và thân thiện. Việc làm công nghệ trả lương cao, cao hơn nhiều so với các việc làm khác. Khi phần lớn bạn tôi học Kinh doanh, Tài chính, và Ngân hàng tốt nghiệp, một số may mắn tìm được việc làm nhưng tôi có nhiều đề nghị và tôi làm được gấp đôi họ. Khi tôi nói với họ, họ choáng rằng chỉ sau bốn năm đại học, tôi có thể làm được nhiều tiền thế. Ngay cả bố tôi cũng ngạc nhiên vì lương của tôi gần bằng lương của bố tôi người đã mất hơn ba mươi năm trong công nghiệp truyền thống. Bạn có thể đi lên nhanh chóng trong công ti công nghệ và có được nhiều tiền trong khi làm nó. Kĩ năng bạn học trong công ti công nghệ được những người khác cần cho nên bạn không bao giờ phải lo nghĩ về việc làm. Tôi biết rằng tôi có thể có được bất kì việc nào mà tôi muốn vì tôi có tri thức, kĩ năng và kinh nghiệm.”

“Ngày nay có nhiều kiểu việc làm mà các công ti công nghệ cần như người quản lí dự án, người quản lí dịch vụ, người quản trị cơ sở dữ liệu, người phân tích doanh nghiệp, người quản lí mạng, kĩ sư yêu cầu, người quản lí dịch vụ v.v. Tất cả những vị trí này đều là tốt nhất cho phụ nữ vì phụ nữ giỏi trong trao đổi, quản lí, tổ chức và nhiều thứ là tự nhiên với chúng ta nhưng có thể là khó cho nam giới. Là phụ nữ làm việc trong công nghệ, tôi muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm làm việc ngắn ngủi của tôi và những ích lợi của làm việc trong công nghiệp công nghệ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng có nhiều việc làm sẵn có mà phụ nữ nên cân nhắc để cho nhiều phụ nữ hơn biết rằng bạn KHÔNG phải là người phát triển hay người kiểm thử để làm việc trong công nghiệp công nghệ. Chúng ta KHÔNG cần phụ nữ có thể viết mã trong công nghiệp công nghệ nhưng chúng ta cần mọi loại phụ nữ với mọi kiểu kĩ năng. Chúng ta đang trong thời đại thông tin và chúng ta sẽ lấy ưu thế về kĩ năng của chúng ta để làm thịnh vượng thời đại này.”

—English version—

 

Technology jobs for women

Barbara is one of my students in the Information System Management (ISM) who graduated four years ago and currently working at Oracle. Last week, she came back to recruit students for Oracle and I asked her to share her experience with my students. Following was what she told the class about her career in technology:

 

“Many women do not select Information Technology (IT) because they do not know that there are jobs in technology industry that they can do. When I mention the word “information technology”, people always think of coding and testing. When I meet female students, they often told me that they do not like to write code or want to work as software developer. The fact is there are many jobs in technology industry that has nothing to do with coding or testing. Technology Company is just a business focusing on technology; it does not mean all they do is code or test. The thing I would tell college students is to try a lot of different things because there are so many jobs in IT and it is important to find the ones that you like. You must try some things, figure out what you are good at and then work to your advantages.”

“When I went to Carnegie Mellon, I selected Business Administration. In my Finance course, I had to use pencils and paper to chart out budgets so I thought; maybe a computer can do this better so I learned to use Microsoft Excel to do work for my Finance class. After that I asked myself, why business classes are still teaching the old way of doing work with paper and pencils and do all calculation by hands instead of using computer so I took the “Introduction to Information Technology” and this class opened my mind to what technology can do. I felt that this is what I have been looking for so I switched to Information System Management. I love challenge and this type of work suit me well because technology opens many opportunities that rarely exist before. My father worked for a large manufacturing company and it took him more than ten years to get to management position and another ten years to move up to director level. It is hard to move up in the traditional corporate world but technology industry is fast paced as things always change with new opportunities opening all the time.”

“As a student in Information System Management, I learned to write code such as Java, C++, HTML, and PHP. Although I could build websites and mobile applications, I did not like coding but I did extremely well in project management, requirements engineering, database, data mining, and service management classes. When graduated, I told the recruiters that I prefer a management position instead of development works. Some companies did not like it as they expected graduates to start as developers but Oracle gave me an opportunity when I told them that I am an ambitious person and I wanted to prove that I could do it. Oracle managers liked my confidence and gave me a small project to start. My education training at CMU really helped as I get the project completed on time, within budget. The second project was difficult but I knew that they want to test me so I put in my efforts and again, it was a success. After another successful project, I gained reputation as a good project manager and received a lot of respect from software developers.”

“Working as a woman in technology is exciting because most people are men so you have an advantage. For example, when you ask them to do something with your smile, who would say “No”. When you ask them “Please” make sure to fix all defects, most are willing to please you and the defects are fixed. Developers may not like the schedule but when you tell them “Please help me to complete this work by this schedule date.” Most are willing to do that even they may have to work longer and over the weekend. After four years, I learned that most people who work in technology love their work. They are passionate about their works and the workplace is their family, their home so they spend most of their time at work. They love solving problems, the more challenging the better as they would work hard on complex technical issues. Because technology changes fast, working at technology company is fast paced and I am a fast learning person so I love it as there are so many things to learn. This is where women are better than men as we are constantly thinking about many things and doing many things all at once.”

“Technology companies always look forward to the new innovations. There are many people working on new inventions, new technologies and there are always something exciting happening. If you have certain interests, you can find people with similar interests so it is very easy to find friends who share your passion because in technology industry everything is dynamic, supportive, and friendly. Technology jobs pay good money, much more than others. When most of my friends who study Business, Finance and Banking graduated, some were lucky to find employment but I had several offers and I made twice as theirs. When I told them, they were shock that after just four years in college, I could make that much money. Even my father was surprised since my salary was very close to him who spent more than thirty years in the traditional industry. You can move up quickly in technology company and make good money while doing it. The skills you learn in technology company are needed by others so you never have to worry about job. I know that I can get any job that I want since I have the knowledge, the skills and the experience.”

“Today there is so many types of jobs that technology companies need such as project manager, service manager, database administrator, business analysts, network manager, requirements engineer, service manager etc. All of these positions are best for women since women are good at communication, managing, organizing and many things that are natural to us but maybe difficult to men. As women who work in technology, I want to share with you about my short working experience and the benefits of working in the technology industry. I want to emphasize that there are many jobs available that women should consider so that more women know that you do NOT have to be a developer or tester to work in technology industry. We do NOT need women who can code in technology industry but we need all kinds of women with all kinds of skills. We are in the Information age and we will take advantage of our skills to thrive in this age.”