0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Công ti khởi nghiệp tỉ đô la

07.04.2021

Một người bạn gửi cho tôi một danh sách các công ti khởi nghiệp đã đạt tới giá trị tỉ đô la. Nó xác nhận niềm tin rằng công ti khởi nghiệp về công nghệ, đặc biệt công ti khởi nghiệp phần mềm đang làm rất tốt về tài chính. Nếu bạn nhìn vào lúc họ bắt đầu công ti và ngày nay bạn có thể thấy rằng với viễn kiến tốt, lãnh đạo tốt, và mô hình doanh nghiệp đúng, nhiều người đã tăng trưởng công ti khởi nghiệp của họ thành doanh nghiệp lớn trong thời gian rất ngắn. Có vẻ như là cứ hai hay ba tháng, các công ti khởi nghiệp nào đó lại đạt tới giá trị tỉ đô la hay hơn. (Dựa trên giá trị thị trường của việc đưa ra thị trường chứng khoán (IPO) hay được công ti khác mua lại). Tất nhiên sau đó họ không còn là công ti khởi nghiệp nhưng là công ti lớn thành công.

Danh sách này bao gồm chủ yếu các công ti khởi nghiệp công nghệ ở Mĩ nhưng nếu chúng ta nhìn sang các nước khác, tôi chắc dữ liệu sẽ ấn tượng hơn nhiều. (Nghĩ về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ!).

Vào lúc này tôi có thể nêu tên vài công ti khởi nghiệp thành công mà đã trở thành người khổng lồ với giá trị hơn một tỉ đô la như Tencent, Baidu, Alibaba, Shanda, 360Buy, Sina, Sohu, Netease, NetDragon, KingSoft (Trung Quốc). DeNA, GREE, Rakuten, CyberAgent (Nhật Bản) and NHN, Nexon (Hàn Quốc) v.v.

Nếu bạn không tin rằng công ti khởi nghiệp là xu hướng mới ngày nay và tương lai, các tỉ phú và triệu phú hầu hết là những người kĩ thuật trẻ thì bạn có thể nhìn vào danh sách này. (Phần lớn những người sáng lập ra các công ti này đều trẻ, nhiều người mới độ tuổi hai mươi hay ba mươi. Chỉ vài người ở độ tuổi bốn mươi)

 

Công ti Được thành lập Giá trị thị trường
     
SolarWinds 1998 3.9 B
NetSuite 1998 4.3 B
VMware 1998 37 B
OpenTable 1998 Jul 1 B
Google 1998 Sep 210 B
Rackspace 1998 Oct 8 B
PayPal 1998 Dec 1.5 B
     
Zappos 1999 1.2 B
SurveyMonkey 1999 1 B
Opsware 1999 1.6 B
SalesForce 1999 Mar 19 B
Shutterfly 1999 Dec 0.9 B
     
Netezza 2000 1.7 B
ArcSight 2000 1.5 B
ExactTarget 2000 1.3 B
BillMeLater 2000 0.9 B
Pandora 2000 Jan 1.3 B
TripAdvisor 2000 Feb 4.8 B
     
SuccessFactors 2001 3.4 B
Guidewire 2001 1.5 B
DealerTrack 2001 1.1 B
     
Jive 2001 Feb 0.8 B
     
Kiva Systems 2000 0.8 B
LinkedIn 2002 Dec 10 B
     
ServiceNow 2003 3.7 B
     
Skype 2003 Aug 8.5 B
Glam Media 2003 Sep 0.7 B
     
Palantir 2004 2.5 B
Splunk 2004 2.6 B
Kayak 2004 Jan 1.8 B
Facebook 2004 Feb 41 B
Evernote 2004 Sep 1 B
Yelp 2004 Oct 1.1 B
     
Palo Alto Networks 2005 3.5 B
Box 2005 1.2 B
Zillow 2005 0.7 B
Bebo 2005 Jan 0.85 B
HomeAway 2005 Feb 2 B
YouTube 2005 Feb 1.1 B
Workday 2005 Mar 7.7 B
     
Millennial Media 2006 1.2 B
Twitter 2006 Mar 8 B
Demand Media 2006 May 0.7 B
     
Nicira 2007 1.2 B
Gilt Groupe 2007 1 B
Tumblr 2007 Feb 0.8 B
Hulu 2007 Mar 2 B
Dropbox 2007 Jun 4 B
LivingSocial 2007 Jul 2.9 B
Zynga 2007 Jul 1.6 B
     
Github 2008 Feb 0.8 B
AirBnb 2008 Aug 2.5 B
Yammer 2008 Sep 1.2 B
Groupon 2008 Nov 1.8 B
Pinterest 2008/09 1 B
     
Square 2009 Feb 3.2 B
Storm8 2009 Mar 1 B
     
Fab 2010 Feb 0.7 B
Instagram 2010 Mar 1 B

 

—-English version—-

 

The Billion dollar startups

A friend sent me a list of startups that have achieved the billion dollars value. It confirms the belief that technology startup, especially software startups are doing very well financially. If you look at the time they start the company and today you can see that with good visions, good leaderships, and proper business models, many have grown their startups to large enterprise in a very short time. It looks like every two or three months, some startups reach the value of billion dollars or more. (Based on market value of Initial Stock Offering (IPO) or being acquired by another company). Of course after that they are no longer startups but successful large companies.

The list consists mostly technology startups in the U.S. but if we look to other countries, I am sure the data would be much more impressive. (Think about China, Japan, S. Korea and India!).

At this time I can name a few successful startups that have become giantswith value more than a billion dollars such as Tencent, Baidu, Alibaba, Shanda, 360Buy, Sina, Sohu, Netease, NetDragon, KingSoft (China). DeNA, GREE, Rakuten, CyberAgent (Japan) and NHN, Nexon (Korea) etc.

If you do not believe that startup is the new trend today and future Billionaires and millionaires are mostly young technical people then you may want to look at this list. (Most of these companies founders are young, many are in their twenty and thirty. Only few are in their forty)

 

Company Founded Market Value
     
SolarWinds 1998 3.9 B
NetSuite 1998 4.3 B
VMware 1998 37 B
OpenTable 1998 Jul 1 B
Google 1998 Sep 210 B
Rackspace 1998 Oct 8 B
PayPal 1998 Dec 1.5 B
     
Zappos 1999 1.2 B
SurveyMonkey 1999 1 B
Opsware 1999 1.6 B
SalesForce 1999 Mar 19 B
Shutterfly 1999 Dec 0.9 B
     
Netezza 2000 1.7 B
ArcSight 2000 1.5 B
ExactTarget 2000 1.3 B
BillMeLater 2000 0.9 B
Pandora 2000 Jan 1.3 B
TripAdvisor 2000 Feb 4.8 B
     
SuccessFactors 2001 3.4 B
Guidewire 2001 1.5 B
DealerTrack 2001 1.1 B
     
Jive 2001 Feb 0.8 B
     
Kiva Systems 2000 0.8 B
LinkedIn 2002 Dec 10 B
     
ServiceNow 2003 3.7 B
     
Skype 2003 Aug 8.5 B
Glam Media 2003 Sep 0.7 B
     
Palantir 2004 2.5 B
Splunk 2004 2.6 B
Kayak 2004 Jan 1.8 B
Facebook 2004 Feb 41 B
Evernote 2004 Sep 1 B
Yelp 2004 Oct 1.1 B
     
Palo Alto Networks 2005 3.5 B
Box 2005 1.2 B
Zillow 2005 0.7 B
Bebo 2005 Jan 0.85 B
HomeAway 2005 Feb 2 B
YouTube 2005 Feb 1.1 B
Workday 2005 Mar 7.7 B
     
Millennial Media 2006 1.2 B
Twitter 2006 Mar 8 B
Demand Media 2006 May 0.7 B
     
Nicira 2007 1.2 B
Gilt Groupe 2007 1 B
Tumblr 2007 Feb 0.8 B
Hulu 2007 Mar 2 B
Dropbox 2007 Jun 4 B
LivingSocial 2007 Jul 2.9 B
Zynga 2007 Jul 1.6 B
     
Github 2008 Feb 0.8 B
AirBnb 2008 Aug 2.5 B
Yammer 2008 Sep 1.2 B
Groupon 2008 Nov 1.8 B
Pinterest 2008/09 1 B
     
Square 2009 Feb 3.2 B
Storm8 2009 Mar 1 B
     
Fab 2010 Feb 0.7 B
Instagram 2010 Mar 1 B