0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Người tốt nghiệp CMU có lương khởi điểm cao nhất Mĩ

07.04.2021

Năm nay tạp chí Forbes tiến hành cuộc điều tra để nhận diện trường nào tốt nhất cho tiền của bạn (Bạn trả bao nhiêu cho giáo dục của bạn và bạn thu lại được bao nhiêu) và Carnegie Mellon University (CMU) được bầu là trường tốt nhất. Người tốt nghiệp CMU nhận được đề nghị lương cao nhất trong tất cả các trường hàng đầu ở Mĩ.

Trong danh sách 10 lương cao nhất được trả cho người tốt nghiệp, người tốt nghiệp khoa học máy tính, kĩ sư, và doanh nghiệp của CMU nhận được lương hàng đầu và CMU là trường duy nhất có cả ba khu vực được liệt kê. Tạp chí Forbes tuyên bố: “Người tốt nghiệp trường khoa học máy tính của Carnegie Mellon có lương khởi điểm cao nhất, trên trung bình 82%. Về toàn thể, các chương trình công nghệ, kĩ nghệ và doanh nghiệp trong đại học này đã tạo ra việc trả lương lớn nhất, do họ đã đưa các ngành công nghiệp nền tảng vào chương trình và mối quan hệ của trường với những người sử dụng lao động.”

Để biết thêm thông tin:

http://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2012/10/15/the-10-best-colleges-for-your-bank-account/

—-English version—-

 

CMU Graduates had the highest starting salaries in the U.S.

This year Forbes magazine conducts a survey to identify which is the best school for your money (How much you pay for your education and how much you get back in return) and Carnegie Mellon University (CMU) is voted as the best school. CMU graduates received the highest salary offer among all the top schools in the U.S.

On the list of 10 highest salaries paid to graduates, CMU’s Computer Science, Engineer, and Business graduates received the top salaries and the only school that have all three areas listed. Forbes magazine stated: “Graduates of Carnegie Mellon’s School of Computer Science had the highest starting salaries, a full 82% above the average. Overall, technology, engineering and business programs in this university produced the biggest paychecks, due to the underlying industries they feed into and the schools’ relationships with employers.

For more information:

http://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2012/10/15/the-10-best-colleges-for-your-bank-account/