0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng
 • Số trang: 48

 • Kích thước: 20.5 x 28.5 cm

 • NXB: NXB Trẻ

Truyện tranh

LUCKY LUKE 45 - DALTON LUÔN CHẠY RONG

 • Tác giả: Morris
 • Biên dịch: Thu Hoa - First News
Giá bán 24.000 đ
Giá bìa
26.700 đ
Số lượng
Hết hàng

Trong tập đặc biệt này, Dalton chưa vượt ngục thì được tin ân xá. Bốn anh em lại bắt đầu cướp nhà băng. Việc đầu tiên của bốn anh em là lừa Lucky vì anh chàng này vẫn chưa biết tin ân xá do tổng thống mới vừa được ứng cử. Có thể nói đây là lần hả dạ đầu tiên và duy nhất của Joe Dalton. Sau đó, bốn anh em nhà Dalton mở một quán rượu cạnh nhà băng với một âm mưu đào đường hầm sang nhà băng. Vốn thông minh, Luky Luke đã đóan trước và do dời nhà băng vào vị trí khác nhau cho từng đêm, khiến bọn Dalton không thực hiện được mưu đồ. Và cuộc chiến giữa Lucky và bốn anh em nhà Dalton lại tiếp tục được bắt đầu.

Nhận xét

(0 comments)

Chưa có nhận xét.

Nhận xét của bạn

 • Bình chọn

Sách liên quan

 • BỘ SÁCH THIẾU NHI - GIẢI OAN CHO BẠN SÓI HOANG

  BỘ SÁCH THIẾU NHI - GIẢI OAN CHO BẠN SÓI HOANG

  Tác giả: Thierry Robberecht , Grégoire Mabire

 • LUCKY LUKE - GÃ SĂN TIỀN THƯỞNG

  LUCKY LUKE - GÃ SĂN TIỀN THƯỞNG

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 2 - BÀN TAY NHÁM

  LUCKY LUKE TẬP 2 - BÀN TAY NHÁM

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 3 - ĐOÀN LỮ HÀNH

  LUCKY LUKE TẬP 3 - ĐOÀN LỮ HÀNH

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 4 - HÔN THÊ CỦA LUCKY LUKE

  LUCKY LUKE TẬP 4 - HÔN THÊ CỦA LUCKY LUKE

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 5 - NỮ QUÁI CALAMITY JANE

  LUCKY LUKE TẬP 5 - NỮ QUÁI CALAMITY JANE

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 6 -SIÊU BÁO DAILY STAR

  LUCKY LUKE TẬP 6 -SIÊU BÁO DAILY STAR

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 7 - TỨ QAÚI DALTON VÀ CUỘC TRUY TÌM KHO BÁU

  LUCKY LUKE TẬP 7 - TỨ QAÚI DALTON VÀ CUỘC TRUY TÌM KHO BÁU

  Tác giả: Morris

Sách cùng tác giả

 • KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

  KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

  Tác giả: Morris

 • NGỌN LỬA & KHÁT VỌNG VIỆT NAM

  NGỌN LỬA & KHÁT VỌNG VIỆT NAM

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE - GÃ SĂN TIỀN THƯỞNG

  LUCKY LUKE - GÃ SĂN TIỀN THƯỞNG

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 2 - BÀN TAY NHÁM

  LUCKY LUKE TẬP 2 - BÀN TAY NHÁM

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 3 - ĐOÀN LỮ HÀNH

  LUCKY LUKE TẬP 3 - ĐOÀN LỮ HÀNH

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 4 - HÔN THÊ CỦA LUCKY LUKE

  LUCKY LUKE TẬP 4 - HÔN THÊ CỦA LUCKY LUKE

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 5 - NỮ QUÁI CALAMITY JANE

  LUCKY LUKE TẬP 5 - NỮ QUÁI CALAMITY JANE

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 6 -SIÊU BÁO DAILY STAR

  LUCKY LUKE TẬP 6 -SIÊU BÁO DAILY STAR

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 7 - TỨ QAÚI DALTON VÀ CUỘC TRUY TÌM KHO BÁU

  LUCKY LUKE TẬP 7 - TỨ QAÚI DALTON VÀ CUỘC TRUY TÌM KHO BÁU

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 8 - ĐỤNG ĐỘ BILLY THE KID

  LUCKY LUKE TẬP 8 - ĐỤNG ĐỘ BILLY THE KID

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 9 - CHUYẾN ÁP GIẢI BILLY THE KID

  LUCKY LUKE TẬP 9 - CHUYẾN ÁP GIẢI BILLY THE KID

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE TẬP 10 - BÁO ĐỘNG BỌN BÀN CHÂN XANH

  LUCKY LUKE TẬP 10 - BÁO ĐỘNG BỌN BÀN CHÂN XANH

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 11 - ĐOÀN KỴ BINH THỨ 20

  LUCKY LUKE 11 - ĐOÀN KỴ BINH THỨ 20

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 12 - THÁM HIỂM RẶNG ĐỒI ĐEN

  LUCKY LUKE 12 - THÁM HIỂM RẶNG ĐỒI ĐEN

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 13 - CHIẾN BINH APACHE LUCKYLUKO

  LUCKY LUKE 13 - CHIẾN BINH APACHE LUCKYLUKO

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 14 - BÙA MAY CHO ĐẠI TÁ

  LUCKY LUKE 14 - BÙA MAY CHO ĐẠI TÁ

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 15 - LUCKY LUKE THUỞ THIẾU THỜI

  LUCKY LUKE 15 - LUCKY LUKE THUỞ THIẾU THỜI

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 16 - JIM XỨ OKLAHOMA

  LUCKY LUKE 16 - JIM XỨ OKLAHOMA

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 17 - MÁ DALTON

  LUCKY LUKE 17 - MÁ DALTON

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 18 - GIÁ TREO CỔ CHO DALTON

  LUCKY LUKE 18 - GIÁ TREO CỔ CHO DALTON

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 19 - GIA TÀI CỦA RAN TAN PLAN

  LUCKY LUKE 19 - GIA TÀI CỦA RAN TAN PLAN

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 20 - QUYẾT ĐẤU VỚI PINKERTON

  LUCKY LUKE 20 - QUYẾT ĐẤU VỚI PINKERTON

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 21 - TƯỚNG CƯỚP JESSE JAMES

  LUCKY LUKE 21 - TƯỚNG CƯỚP JESSE JAMES

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 22 - GÁNH XIẾC VIỄN TÂY

  LUCKY LUKE 22 - GÁNH XIẾC VIỄN TÂY

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 23 - LÃO QUAN TÒA

  LUCKY LUKE 23 - LÃO QUAN TÒA

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 24 - CUỘC ĐUA TỚI OKLAHOMA

  LUCKY LUKE 24 - CUỘC ĐUA TỚI OKLAHOMA

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 25 - DƯỚI BÓNG THÁP KHOAN

  LUCKY LUKE 25 - DƯỚI BÓNG THÁP KHOAN

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 26 - ĐƯỜNG SẮT XUYÊN THẢO NGUYÊN

  LUCKY LUKE 26 - ĐƯỜNG SẮT XUYÊN THẢO NGUYÊN

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 27 - NGƯỢC DÒNG MISSISSIPPI

  LUCKY LUKE 27 - NGƯỢC DÒNG MISSISSIPPI

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 28 - DÂY KẼM GAI TRÊN ĐỒNG CỎ

  LUCKY LUKE 28 - DÂY KẼM GAI TRÊN ĐỒNG CỎ

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 29 - ĐOÀN NGỰA CON TỐC HÀNH

  LUCKY LUKE 29 - ĐOÀN NGỰA CON TỐC HÀNH

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 30 - ĐƯỜNG DÂY BIẾT HÁT

  LUCKY LUKE 30 - ĐƯỜNG DÂY BIẾT HÁT

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 31 - YẾU NHÂN TỪ WASHINGTON

  LUCKY LUKE 31 - YẾU NHÂN TỪ WASHINGTON

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 32 - CHÀNG CÔNG TỬ BỘT

  LUCKY LUKE 32 - CHÀNG CÔNG TỬ BỘT

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 33 - HOÀNG ĐẾ SMITH

  LUCKY LUKE 33 - HOÀNG ĐẾ SMITH

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 34 - BÀ TRÙM BELLE STARRR

  LUCKY LUKE 34 - BÀ TRÙM BELLE STARRR

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 35 - NÀNG SARAH BERNHARDT

  LUCKY LUKE 35 - NÀNG SARAH BERNHARDT

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 36 - KỴ SĨ ÁO TRẮNG

  LUCKY LUKE 36 - KỴ SĨ ÁO TRẮNG

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 37 - CHÚ HỀ NHÍ

  LUCKY LUKE 37 - CHÚ HỀ NHÍ

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 38 - CHUYẾN XE BÃO TÁP

  LUCKY LUKE 38 - CHUYẾN XE BÃO TÁP

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 40 - KẺ ĐÀO TẨU

  LUCKY LUKE 40 - KẺ ĐÀO TẨU

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 41 - ANH EM HỌ NHÀ DALTON

  LUCKY LUKE 41 - ANH EM HỌ NHÀ DALTON

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 42 - TỨ QUÁI DALTON VƯỢT NGỤC

  LUCKY LUKE 42 - TỨ QUÁI DALTON VƯỢT NGỤC

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 43 - THEO VẾT TỨ QUÁI DALTON

  LUCKY LUKE 43 - THEO VẾT TỨ QUÁI DALTON

  Tác giả: Morris

 • LUCKY LUKE 44 - DALTON TRONG BÃO TUYẾT

  LUCKY LUKE 44 - DALTON TRONG BÃO TUYẾT

  Tác giả: Morris

 • CUỘC PHIÊU LƯU KỲ THÚ CỦA LUCKY LUKE(BỘ 10 CUỐN)

  CUỘC PHIÊU LƯU KỲ THÚ CỦA LUCKY LUKE(BỘ 10 CUỐN)

  Tác giả: Morris