Đo Lường & Làm Điều Quan Trọng

06.12.2018

Kết thúc sự kiện

Chủ đề: ĐO LƯỜNG VÀ LÀM ĐIỀU QUAN TRỌNG

Thời gian: Ngày 19/12/2018 – Từ 6:00PM – 8:30PM

Địa điểm: Saigon Innovation Hub – 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Link đăng ký tham gia: http://bit.ly/2BSMYi7

Đơn vị tổ chức: First News & UPUP APP

Đồng tổ chức: 

1. Trường Quản lý Maastricht (MSM, Hà Lan) 
2. Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc - ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)

Diễn giả: 

1. Paul Espinas: Paul đồng sáng lập hai công ty khởi nghiệp đang hoạt động tại 8 quốc gia trước khi xây dựng UpUpApp. Ông cũng quản lý Marketing cho Cổng thông tin việc làm tại Việt Nam trong 4 năm.
2. Vlad Mariano - Giảng viên đại học RMIT

Nội dung chương trình:

1. Giới thiệu sơ lược về OKRs (Objectives and Key Results)
2. Hiệu quả của OKRs trong ứng dụng công nghệ - Lập target cho team kỹ thuật công nghệ
3. Lập target “Cắt nhanh gọn” Campaign Marketing: ĐẶT TARGET ĐÚNG ĐẮN - VẤN ĐỀ CỐT YẾU MÀ CÁC DOANH NGHIỆP CẦN CHÚ TRỌNG

Review sách