0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Quản lý nhân sự theo OKRs

05.11.2018

Kết thúc sự kiện

Quản trị nhân sự bằng phương pháp OKRs (Objectives & Key Results: mục tiêu và kết quả then chốt) là một trong những chiến lược mà Google và Intel đang áp dụng tại doanh nghiệp của mình. Phương pháp này sẽ tạo ra sự thống nhất về mục tiêu giữa mỗi cá nhân với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Ở The Quoc Khanh Show lần này, các diễn giả sẽ trao đổi về những điểm mới của OKRs, cũng như hiệu quả trong việc quản trị nhân sự khi áp dụng phương pháp OKRs.

Khách mời: 

  • Ông Trần Anh Dũng - Founder/CEO MOG 
  • Ông Lê Hoàng Nhật - Founder/CEO Ami  •  
  •  

Địa điểm: CirCo Co-Working Space, Tầng 1 - Toà nhà H4, 384 Hoàng Diệu, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

Thời gian : Ngày 10/11/2018, từ 9H-11H

Review sách