0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Ích lợi của Tính toán mây

08.06.2021

Một người quản lí doanh nghiệp hỏi tôi: “Tính toán mây có ích lợi gì bên cạnh việc tiết kiệm tiền để thuê thay vì mua?”

Đáp: Một số người quản lí coi ích lợi  của tính toán mây chỉ dưới dạng tiết kiệm tiền bằng việc “thuê thay vì mua” nhưng đó là cách nhìn đơn giản vì có nhiều điều nữa. Bằng việc chuyển các chức năng công nghệ thôngt tin (CNTT) vào mây, người chủ công ti và người quản lí sẽ có khả năng hiểu chi tiết chi phí thực của công nghệ và giá trị của nó. Chẳng hạn, Amazon Web Services, dịch vụ tính toán mây lớn nhất ở Mĩ đăng mọi việc làm giá của nó công khai trên trang web của nó nên khách hàng của nó biết đích xác họ trả bao nhiêu cho dịch vụ của họ và kiểu dịch vụ nào họ dùng chi tiết.

Trong quá khứ, người quản lí CNTT thường thương lượng với các nhà bán phần cứng và phần mềm trong các cuộc họp kín cửa về các hợp đồng đặc biệt nên không ai biết đích xác họ trả bao nhiêu và họ nhận được bao nhiêu giá trị. Ngay cả người chủ công ti cũng chỉ thấy tổng chi phí của CNTT mà không hiểu mọi thứ chi tiết. Bằng việc dùng các dịch vụ tính toán mây, mọi thứ phải làm với CNTT thành minh bạch, đặc biệt về chi phí dịch vụ. Vì mọi thứ là rõ ràng, người quản lí có thể quyết định dịch vụ nào họ cần và dịch vụ nào họ không cần và làm quyết định đúng về chủ định hiệu quả chi phí. Bằng việc có Công ti Mây tiếp quản nhiều chức năng CNTT, công ti có thể giảm chi tiêu tiền vốn vào kết cấu nền, chi phí bảo trì và cấp phép phần mềm cũng như thuê ít người CNTT hơn điều sẽ làm giảm tổng chi phí CNTT.

Ích lợi khác là tính toán mây tạo khả năng truy nhập vào thông tin qua internet từ bất kì đâu và bất kì lúc nào mà không cần có tri thức về chi tiết kĩ thuật hay kết cấu nền được dùng để tạo khả năng cho nó. Tương tự như người dùng điện thoại di động mà không phải biết về công nghệ không dây làm việc thế nào hay bảng chuyển mạch kết nối các cuộc gọi điện thoại thế nào v.v. Cùng điều đó là đúng trong tính toán mây nơi mọi chi tiết kĩ thuật được giải quyết bởi dịch vụ tính toán mây, công ti và công nhân của nó không phải lo nghĩ về máy phục vụ, bộ nhớ, lưu giữ, cấp phép phần mềm, hay cập nhật phần cứng v.v.

Trong quá khứ, kết cấu nền CNTT đã là chức năng hỗ trợ của doanh nghiệp và công ti cần có tổ chức CNTT mạnh để duy trì phần cứng và phần mềm của nó. Những người CNTT này thường vận hành trong “thế giới riêng” của họ với chu kì lập kế hoạch dài và “bí mật” thương lượng với người bán CNTT. Ngày nay, CNTT đã dịch chuyển từ việc chỉ là người hỗ trợ sang chức năng chiến lược chính đem lại hiệu quả, chất lượng và sự linh hoạt cho thay đổi doanh nghiệp do nhu cầu của khách hàng. Công nghệ mây cho phép công ti hội tụ vào kinh doanh bằng việc khử bỏ nhu cầu thiết lập một kết cấu nền CNTT “trong nội bộ” và thuê công nhân CNTT. Tính toán mây cho phép công nhân truy nhập vào thông tin như một cổng theo nhu cầu, cho phép công ti tăng qui mô hay giảm qui mô sử dụng cuả nó dựa trên nhu cầu của nó. Điều đó giúp cho các công ti phân bổ ngân sách hướng tới hoạt động phát sinh thu nhập như bán, có được nhiều khách hàng hơn, giữ cho khách hàng hài lòng, và tăng trưởng ngày càng lớn hơn thay vì để dành tiền cho chức năng CNT. Tính toán mây do đó hỗ trợ cho công ti cải tiến tính hiệu quả doanh nghiệp qua việc làm tối ưu chi phí, và hạ thấp thời gian ra thị trường để truy nhập vào các thị trường mới.

—English version—

 

Benefits of Cloud Computing

A business manager asked me: “What is the benefit of cloud computing besides saving money to rent instead of buying?”

 

Answer: Some managers consider cloud computing’s benefit only in term of saving money by “Renting instead of Buying” but that is a simple view because there are much more. By moving Information Technology (IT) functions to the cloud, company’s owners and managers will be able to understand in detail the real costs of technology and its value. For example, Amazon Web Services, the largest cloud computing services in the U.S posted all its pricing openly on its webpage so its customers know exactly how much they pay for their services and what types of service that they are using in details.

In the past, IT managers often negotiated with hardware and software vendors in a closed- door meetings on special contracts so no one knew exactly how much they paid and how much value they got. Even company owners only saw the total cost of IT without understand all the details. By using cloud computing services, everything to do with IT is transparent, especially about the service costs. Because everything is clear, company managers can decide which services they need and which they do not need and make the right decision for cost efficiency purposes. By having Cloud Company taking over many IT functions, a company can reduce capital spending on infrastructure, maintenance costs and software licensing as well as hiring fewer IT people which will reduce total IT costs.

Another benefit is cloud computing enables access of information over the internet from anywhere and anytime without the need to be knowledgeable about the technical detail or infrastructure used to enable it. Similar to people using mobile phone without have to know about how wireless technology works or how switchboard connects phone calls etc. The same is true in cloud computing where all the technical details are handled by the cloud computing services, company and its workers do not have to worry about servers, memory, storage, software licensing, or hardware update etc.

In the past, IT infrastructure was a supporting function of business and companies need to have a strong IT organization to maintain its hardware and software. These IT people often operate in their “own world” with long planning cycle and “secret” IT vendor negotiation. Today, IT has shifted from being just a supporter to a primary strategic function that brings efficiency, quality and flexibility to the changing business due to customers demand. Cloud technology allows the company to focus on the business by eliminate the need to set up an “in-house” IT infrastructure and hiring IT workers. Cloud computing allows workers to access information as an on-demand portal, allowing company to scale up or scale down its usage based on its need. It helps companies to allocate their budgets towards revenue generating activities like selling, getting more customers, keeping customers happy, and grow bigger rather than reserve money for IT functions. Cloud computing has therefore supported companies to improve business efficiencies through optimizing costs, and lower the time to market to access new markets.