0 đ

 • Số trang: 0

 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

 • NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Tư duy - Sống đẹp

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG


Con người là động vật lưỡng cư vì sống đồng thời ở hai thế giới – thế giới có sẵn và thế giới tự tạo; thế giới của vật chất, đời sống và ý thức, và thế giới của các biểu tượng. Trong tư duy của mình, chúng ta sử dụng nhiều hệ thống biểu tượng – ngôn ngữ học, toán học, hình ảnh, âm nhạc, nghi thức. Nếu không có những hệ thống biểu tượng như vậy, chúng ta hẳn đã không có nghệ thuật, khoa học, luật pháp, triết học, thậm chí không có cả những nguyên tắc cơ sở cho nền văn minh: Hay nói cách khác, chúng ta có thể vẫn chỉ là những con vật mà thôi.


Vậy thì các biểu tượng là không thể thiếu được. Song những biểu tượng cũng có thể là hiểm họa – như lịch sử của thời đại riêng chúng ta và mọi thời kỳ khác đều thể hiện rất rõ. Chẳng hạn, một mặt hãy xem xét lĩnh vực khoa học, mặt khác hãy xem lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Khi nghĩ đến và hành động phản ứng theo một tập hợp các biểu tượng, chúng ta tiến tới việc hiểu và điều khiển những sức mạnh cơ bản của tự nhiên ở mức độ nhỏ nào đó. Còn khi nghĩ đến và hành động phản ứng theo một tập hợp các biểu tượng khác, chúng ta sẽ sử dụng những sức mạnh này như là phương tiện để thảm sát hàng loạt và tự tử tập thể. Trong trường hợp thứ nhất, các biểu tượng có tính cách giải thích đã được chọn lựa tốt, phân tích cẩn thận và ngày càng thích ứng với những vấn đề nổi bật trong sự hiện hữu vật chất. Trong trường hợp thứ hai, ban đầu, các biểu tượng được lựa chọn không đúng đã không bao giờ được đưa ra để phân tích thấu đáo và không bao giờ được trình bày lại cho rõ ràng để hài hòa với các vấn đề nổi bật trong sự hiện hữu của con người. Và tồi tệ hơn nữa, những biểu tượng sai lầm này đã được khắp nơi tôn trọng một cách hoàn toàn tùy tiện, như thể chúng thì xác thực hơn theo cách bí ẩn nào đó so với những thực tế mà chúng đề cập đến. Trong bối cảnh tôn giáo và chính trị, hơi kém thỏa đáng, ngôn từ không được coi là đại diện cho các sự việc và sự kiện. Ngược lại, những sự việc và sự kiện được coi là những minh họa cụ thể cho ngôn từ. Cho tới nay, các biểu tượng chỉ được sử dụng một cách thực tế trong những lĩnh vực mà chúng ta cảm thấy không quá quan trọng. Tuy nhiên, trong mọi tình huống liên quan đến những xung động ngày càng sâu xa hơn, chúng ta cứ khăng khăng sử dụng các biểu tượng, không chỉ một cách phi hiện thực, mà còn sùng bái, thậm chí điên rồ. 

Mua ngay

Nhận xét

(0 comments)

Chưa có nhận xét.

Nhận xét của bạn

 • Bình chọn

Sách liên quan

 • HẠT GIỐNG TÂM HỒN 2 (KHỔ NHỎ)

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN 2 (KHỔ NHỎ)

  Tác giả: First News

 • BÀI HỌC DIỆU KỲ TỪ CHIẾC XE RÁC

  BÀI HỌC DIỆU KỲ TỪ CHIẾC XE RÁC

  Tác giả: David J. Pollay

 • DÁM NGHĨ LỚN! (Khổ Nhỏ)

  DÁM NGHĨ LỚN! (Khổ Nhỏ)

  Tác giả: David J. Schwartz

 • THIỀN ĐỊNH THIẾT THỰC - CHO SỰ BÌNH AN CỦA TÂM HỒN (Kèm CD)

  THIỀN ĐỊNH THIẾT THỰC - CHO SỰ BÌNH AN CỦA TÂM HỒN (Kèm CD)

  Tác giả: Jayanti Kripalani

 • NGHỆ THUẬT SỐNG TỰ TIN

  NGHỆ THUẬT SỐNG TỰ TIN

  Tác giả: Bryan Robinson, Ph.D

 • TÌM BÌNH YÊN GIỮA VẠN BIẾN - OOLA

  TÌM BÌNH YÊN GIỮA VẠN BIẾN - OOLA

  Tác giả: Dave Braun , Troy Amdahl

 • GIẢI MÃ HỨNG KHỞI

  GIẢI MÃ HỨNG KHỞI

  Tác giả: Chris Baréz-Brown

 • LÀM NGƯỜI THÚ VỊ

  LÀM NGƯỜI THÚ VỊ

  Tác giả: Edward de Bono

Sách cùng tác giả