0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Khác biệt giữa Khoa học máy tính và Quản lí hệ thông tin

21.09.2015

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm và gặp khó khăn trong chọn lựa giữa chương trình Khoa học máy tính (CS) và Quản lí hệ thông tin (ISM). Khác biệt gì giữa hai chương trình này? Bạn em bảo em rằng chúng là một. Xin thầy giúp.”

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học sang năm và gặp khó khăn trong chọn lựa giữa chương trình Khoa học máy tính (CS) và Quản lí hệ thông tin (ISM). Khác biệt gì giữa hai chương trình này? Bạn em bảo em rằng chúng là một. Xin thầy giúp.”

Đáp: Khoa học máy tính và Quản lí hệ thông tin KHÔNG phải là một. Khoa học máy tính hội tụ vào lập trình và thuật toán để cho sinh viên tri thức toàn diện và kĩ năng có thể được áp dụng vào công việc phát triển phần mềm. Quản lí hệ thông tin hội tụ vào khía cạnh quản lí của hệ thông tin để cho sinh viên cách nhìn rộng về công nghệ mà có thể được áp dụng vào môi trường doanh nghiệp.

Cả hai chương trình này đều yêu cầu kĩ năng lập trình cơ bản nhưng sinh viên CS dành nhiều thời gian hơn để xây dựng kĩ năng lập trình mạnh vì công việc của họ là tham gia vào phát triển sản phẩm phần mềm; trong khi sinh viên ISM dành nhiều thời gian hơn vào ứng dụng của sản phẩm phần mềm trong doanh nghiệp để nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực và lợi nhuận. Về căn bản, sinh viên CS là người sáng tạo ra sản phẩm phần mềm; sinh viên ISM là người dùng sản phẩm phần mềm. Sinh viên CS tập trung vào cách xây dựng phần mềm có chất lượng; sinh viên ISM hội tụ vào phần mềm nào sẽ làm việc tốt nhất để giải quyết vấn đề doanh nghiệp. CS đi sâu vào lập trình và thuật toán, ISM đi rộng vào khía cạnh dùng và quản lí công nghệ.

Vì ISM yêu cầu tri thức rộng bao quát nhiều khu vực khác nhau như mạng, an ninh, cơ sở dữ liệu, trinh sát doanh nghiệp v.v nên đào tạo sẽ không cho em kinh nghiệm viết mã chiều sâu như chương trình CS. Nếu em chọn CS, em sẽ thu được hiểu biết sâu hơn nhiều về ngôn ngữ lập trình, và có khả năng phân tích vấn đề, và phát triển các giải pháp hiệu quả. Em sẽ học không chỉ viết mã, mà còn hiểu thế nào và tại sao mã làm việc theo cách nó làm.

Nếu em không thể làm quyết định được vào lúc này, cách tốt nhất là nói chuyện với người phát triển phần mềm và người quản lí hệ thông tin, những người đang làm việc trong công nghiệp để biết thêm. Nếu em cần hướng dẫn trong quyết định chọn cái nào thì em có thể nhìn vào những kĩ năng nào đó, tiềm năng nghề nghiệp khi quyết định lĩnh vực là đúng cho em. Cách nhìn chung là ở chỗ CS sẽ nặng nhưng cung cấp hiểu biết sâu hơn về lập trình nơi em có thể tạo ra các sản phẩm lớn và xây dựng nghề nghiệp trong côn nghiệp phần mềm. ISM sẽ cho em cái nhìn rộng hơn về cách công nghệ có thể được áp dụng trong doanh nghiệp nơi em có thể làm việc như người quản lí hệ thông tin, người quản trị hệ thống, hay người quản trị cơ sở dữ liệu và xây dựng nghề nghiệp trong khu vực doanh nghiệp.

Cả CS và ISM đều có nhu cầu cao, và với bằng trong các lĩnh vực này em có thể xây dựng nghề nghiệp tuyệt vời với lương rất tốt.

- Nguyên Phong
Từ blog science-technology.vn

Review sách