0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Kĩ năng quan trọng cho sinh viên công nghệ thông tin

21.09.2015

Một sinh viên viết cho tôi: “Em ghi danh vào chương trình Quản lí hệ thông tin. Em chọn lĩnh vực học tập nảy dựa trên lời khuyên từ blog của thầy và em muốn thành công trong nghề này. Em cần cái gì để đạt tới mục đích nghề nghiệp của em? Xin thầy cho em vài lời khuyên.”..

Một sinh viên viết cho tôi: “Em ghi danh vào chương trình Quản lí hệ thông tin. Em chọn lĩnh vực học tập nảy dựa trên lời khuyên từ blog của thầy và em muốn thành công trong nghề này. Em cần cái gì để đạt tới mục đích nghề nghiệp của em? Xin thầy cho em vài lời khuyên.”

Đáp: Tôi mừng là em đã chọn một chọn lựa nghề tốt. Có một khía cạnh quan trọng của Quản lí hệ thông tin mà không mấy sinh viên chú ý tới, đó là hiểu biết toàn diện về kinh doanh toàn cầu và xu hướng công nghệ. Ngày nay phần lớn những người chủ công ti đều biết rằng công nghệ là chìa khoá then chốt cho doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu này nhưng nhiều người không hiểu làm sao công nghệ có thể giúp được họ để sinh lời nhiều hơn. Có nhu cầu về người quản lí công nghệ thông tin, người hiểu công nghệ đủ rõ và có khả năng giải thích nó bằng từ đơn giản để cho mọi người có thể hiểu được. Đây là cách người tốt nghiệp từ Quản lí hệ thông tin (ISM) có thể giữ vai trò quan trọng trong việc giúp cho người doanh nghiệp hiểu tiến bộ của công nghệ.

Trong nền kinh tế cạnh tranh ngày nay, các công ti đủ mọi kiểu đều phải thay đổi cách họ làm kinh doanh bằng việc chấp nhận công nghệ để tự động hoá qui trình của họ làm tăng hiệu quả và lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là công ti sẽ cần thuê nhiều người quản lí công nghệ thay vì người quản lí kinh doanh. Là người tốt nghiệp chương trình ISM, em sẽ cần biết cách kiểm điểm các qui trình doanh nghiệp hiện thời rồi nhận diện các cơ hội để cải tiến bằng việc thực hiện công nghệ như tự động hoá văn phòng, hay dùng robot chế tạo để tăng hiệu quả cho công ti. Điều đó có nghĩa là em cần học nhiều về qui trình doanh nghiệp, hiểu tự động hoá, và xu hướng công nghệ. Cách tốt nhất để thu được tri thức này là đọc nhiều hơn và học nhiều hơn và là người quản lí có hiểu biết về công nghệ.

Theo một khảo cứu công nghiệp toàn cầu năm 2014, mặc dầu phần lớn những người chủ công ti coi việc thực hiện công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu của họ nhưng họ không biết cách làm. Chỉ một số phần trăm nhỏ trong số họ đã áp dụng thành công công nghệ vào trong kinh doanh. Bằng việc nhìn vào các công ti thành công này, khảo cứu này thấy rằng phần lớn đã thu được mức hiệu quả cao hơn với việc tăng thu nhập và lợi nhuận. Thành công của họ đã dựa trên việc thuê người quản lí công nghệ, người có thể giáo dục các nhà quản lí doanh nghiệp về xu hướng công nghệ. Bằng việc hiểu công nghệ, người quản lí doanh nghiệp có khả năng làm quyết định tốt hơn, điều giúp cho họ tăng thu nhập. Và đó là lí do tại sao trong vài năm qua, sinh viên ISM đã được nhiều doanh nghiệp tìm nhiều nhất. Việc học tập tạo cho thành công về khả năng trao đổi các thuật ngữ kĩ thuật và giải thích cho họ bằng việc dùng các thuật ngữ doanh nghiệp cho nên người doanh nghiệp có thể hiểu được. Là sinh viên ISM, bạn sẽ cần hội tụ nhiều hơn vào những kĩ năng trao đổi này.

Trong nhiều năm, công nghệ thông tin (CNTT) đã được coi là chức năng hỗ trợ cho nên phần lớn những người quản lí doanh nghiệp đã không chú ý tới họ. Nhưng ngày nay công nghệ thông tin là chìa khoá cho sự sống còn trong thị trường cạnh tranh toàn cầu này. Đó là lí do tại sao chiến lược hướng dẫn chấp nhận công nghệ cần được xác định và trao đổi từ đầu để chắc rằng mọi người hiểu sự khẩn thiết để thay đổi như bước đầu tiên tới việc thực hiện thành công. Tất nhiên, công nghệ là thuật ngữ rộng và nó có thể ngụ ý nhiều thứ khác nhau với những người khác nhau. Để thành công, sinh viên ISM phải hiểu cách giải thích rõ ràng về nó nghĩa là gì cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, bằng việc dùng emails thay cho thư viết qua bưu điện có thể tăng tốc thông tin giữa công ti và khách hàng hay giữa các phòng ban và nó cũng tiết kiệm tiền bạc. Bằng việc có các websites, công ti có thể đăng mọi thông tin về sản phẩm và dịch vụ của nó thay vì dùng các tờ rơi hay quảng cáo in ra v.v.

Trong nền kinh tế toàn cầu này, công ti phải chấp nhận công nghệ để tìm những cách mới để tăng trưởng và thay đổi với luồng thị trường toàn cầu. Nhưng làm sao công ti nhận diện được các cơ hội và chuyển giao sản phẩm và dịch vụ đúng? Làm sao công ti điều phối luồng công việc qua nhiều phòng ban và nhiều cấp quản lí? Câu trả lời là có công nghệ đúng và chiến lược đúng để thực hiện thay đổi để trở thành công ti toàn cầu thực. Điều đó nghĩa là tư duy về lãnh đạo phải thay đổi từ thị trường địa phương sang thị trường toàn cầu và doanh nghiệp phải bành trướng ra ngoài thị trường địa phương và nó cần có những người quản lí hiểu công nghệ đủ vững để lãnh đạo thay đổi. Điều đó nghĩa là sinh viên ISM phải hiểu vấn đề toàn cầu, và xu hướng thị trường toàn cầu và cách duy nhất để làm điều đó là đọc nhiều hơn. Sinh viên ISM phải biết cách tạo ra chiến lược công nghệ có ảnh hưởng tới công ti như một toàn thể và có khả năng quản lí hệ thông tin điều tạo khả năng cho cải tiến qui trình doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ. Sinh viên ISM phải có khả năng nói thạo về ích lợi của công nghệ cho người chủ công ti và người quản lí doanh nghiệp và làm cho họ chấp nhận công nghệ như cách thức mới làm kinh doanh.

Thay đổi doanh nghiệp là khó vì nó cần tư duy mới khi nó nhắm tới làm những thay đổi lớn cho doanh nghiệp. Phần lớn các công ti đều có nhiều tầng người quản lí, một số vẫn còn tư duy cổ và không muốn thay đổi, điều đó là tuỳ ở kĩ năng của người quản lí công nghệ để thuyết phục họ thay đổi tư duy của họ và điều này là khó. Sinh viên ISM phải đủ hiểu biết về kĩ thuật và doanh nghiệp để giải thích nhu cầu này theo cách rõ ràng để cho mọi người sẽ hiểu và chấp nhận những thay đổi cần thiết. Nếu người quản lí doanh nghiệp không thay đổi tư duy của họ, những đối thủ cạnh tranh toàn cầu sẽ đi vào trong thị trường địa phương của họ và họ sẽ không có khả năng chống đỡ được các công ti toàn cầu này. Chẳng hạn, ở Trung Quốc 70% nhà hàng đóng cửa khi các công ti thức ăn nhanh như McDonald, KFC, Starbuck, Pizza Hut đi vào. 85% các cửa hàng bán lẻ nhỏ đóng cửa khi các cửa hàng bán lẻ lớn như Wal-Mart hay Ikea đi vào với sản phẩm tốt hơn và giá rẻ hơn.

Ngày nay người quản lí công nghệ là nhân tố thành công mấu chốt cho việc tạo điều kiện thay đổi để chắc công ti sẽ đáp ứng cho các mục đích kinh doanh của nó. Có nhu cầu lớn về người tốt nghiệp ISM với tri thức kĩ thuật xuất sắc và kĩ năng trao đổi và lãnh đạo mạnh.

- Nguyên Phong
Từ blog science-technology.vn

Review sách