First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Đừng nhọc công để lại dấu ấn của mình trên đá hoa cương để được nghìn năm lưu giữ, mà hãy làm điều đó trong trái tim mọi người xung quanh." - Charles H.Spurgeon.