0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Đọc sách

23.02.2021

Ngày nay ít sinh viên đại họch thích đọc, điều này là sai lầm. Việc đọc mở mang tâm trí bạn về thế giới kì diệu của tri thức. Bạn không chỉ phải đọc sách kĩ thuật hay bài báo khoa học mà bất kì cái gì bạn quan tâm. Tôi biết rằng trong khi nhiều sinh viên CNTT nghiêm chỉnh về khía cạnh kĩ thuật nhưng có nhiều điều họ cần biết, đặc biệt khi họ đi làm. Công nghiệp CNTT có nhiều người kĩ thuật nhưng không có đủ người có cả kĩ thuật và các tri thức khác như doanh nghiệp, kinh tế, lịch sử, cảnh quan toàn cầu, nghệ thuật và nhân văn.

Là một giáo sư, tôi thường phân công sách và bài báo cho sinh viên để đọc nhưng tôi chưa bao giờ biết liệu họ có thích đọc hay họ làm điều đó vì họ phải làm. Một trong những thói quen của tôi là ngồi trong thư viện quan sát sinh viên chọn sách. Tôi thường nghĩ “Những sinh viên này không ở cửa hiệu trò chơi video. Họ không xem ti vi hay xem phim mà vào thư viện tìm cái gì đó để đọc.” Điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi thấy họ mượn sách để đem về nhà đọc. Thỉnh thoảng, vài sinh viên hỏi tôi liệu tôi có cái gì đó để giới thiệu cho họ không. Nếu họ chú ý, họ có lẽ có thể thấy mắt tôi sáng lên. Không có gì đem tới cho tôi nhiều hài lòng hơn việc giới thiệu sách cho sinh viên, đặc biệt không phải là sách họ phải đọc cho lớp của tôi.

Trong việc đọc, bạn khám phá ra nhiều điều mà bạn không biết. Bạn cũng “gặp” nhiều người, anh hùng và côn đồ, vua và hoàng hậu trong sách. Bạn có thể thấy những ý tưởng cũ trở thành mới và ý tưởng mới trở thành cũ khi lịch sử tự hé lộ nó. Khi bạn đọc, bạn du hành vào thế giới của tri thức mà đã từng được tích luỹ trong hàng nghìn năm. Việc đọc là dạng tích cực của thoát li, cơ hội để du hành tới đâu đó mà không phải rời khỏi bàn của bạn. Việc đọc làm cho các nước xa xôi dường như gần lại, và làm cho các chỗ gần dường như xa ra. Việc đọc chỉ cho bạn tại sao các vương triều hưng thịnh và sụp đổ, và các nước tới và đi. Việc đọc giải thích tại sao một số người vẫn được nhắc tới trong hàng nghìn năm sau khi họ chết. Việc đọc dạy cho bạn về hận thù, và về tình yêu, về tình bạn và phản bội. Việc đọc cũng dạy cho bạn cách nghĩ rõ ràng và có trách nhiệm với điều bạn làm. Việc đọc giải thích cách thế giới phẳng rồi tròn, và bây giờ lại trở thành phẳng. Việc đọc chỉ cho bạn cách khoa học đã giúp làm biến đổi thế giới và cách chỉ trong không đầy một trăm năm, tri thức nhân loại đã tăng lên một trăm lần so với vài nghìn năm trước.

Việc đọc là quá trình tâm trí tích cực làm cho bạn dùng bộ não của bạn để nghĩ nhiều. Việc đọc cung cấp thông tin đi ngày càng sâu hơn và buộc bạn hội tụ vào điều bạn đọc. Không giống như các bài báo internet hay blogs mà có thể chỉ chứa các mảnh mẩu thông tin. Sách kể cho bạn toàn thể câu chuyện. Không giống ti vi hay phim là thụ động, bạn chỉ xem và theo dõi diễn xuất, bằng đọc sách bạn học thông tin mới và đầy đủ và có khả năng đi tới với ý tưởng sáng tạo. Nhiều khảo cứu chỉ ra rằng nếu bạn không dùng kí ức của bạn thì bạn mất nó. Việc đọc nhiều sách là cách trị liệu giúp ngăn cản bệnh Alzheimer. Việc đọc giúp bạn kích thích bộ não theo cách nó nhớ các chi tiết, sự kiện, và nhân vật. Nếu bạn đọc nhiều sách, bạn bao giờ cũng có cái gì đó để nói tới. Bạn có thể thảo luận đa dạng tiểu thuyết bạn đọc, bạn có thể thảo luận những điều bạn học trong sách lịch sử, trong sách công nghệ và trong sách doanh nghiệp bạn đã đọc. Sách dễ mang đi cùng bạn vì bạn có thể đem chúng đi gần như mọi nơi. Như vậy, bạn có thể học gần như ở mọi nơi nữa.

Tôi thích đọc khi tôi còn trẻ. Tôi đọc nhiều sách ở trường trung học cho nên khi tôi vào đại học, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề nào với bài đọc thêm. Có nhiều bài đọc được yêu cầu ở đại học nhưng tôi có thể đọc nhiều chương trong một giờ trong khi nhiều bạn tôi cần vài giờ hay thậm chí nhiều ngày. Tôi coi thành công của tôi ở đại học là do thói quen đọc sách của tôi. Khi bạn đọc nhiều sách như nguồn thông tin, bạn học về mọi thứ mà bạn không tìm kiếm. Tôi đã học về kinh tế toàn cầu khi đọc sách về xu hướng công nghệ. Tôi đã học về sinh học và hoá học từ việc đọc sách về các nhà khoa học nổi tiếng. Tôi đã học về lịch sử khi đọc sách về xã hội học. Vì nhiều chủ đề xoắn xuýt, bạn bao giờ cũng học được cái gì đó mới mỗi lần bạn đọc. Ngày nay nhiều sách đã được số thức hoá và đưa lên internet. Có nhiều blog có thể giúp bạn học hầu như bất kì cái gì bạn thích, nếu bạn nghiêm chỉnh về việc học.

Những sách quan trọng nào bạn đã đọc? Sách nào ảnh hưởng tới bạn và nghề nghiệp của bạn? Nếu bạn đã tìm ra những cuốn sách mà có thể làm ra thay đổi trong cách bạn làm việc, cách bạn học tập, và cách bạn sống hay yêu, xin chia sẻ với bạn bè của bạn bởi vì chúng ta cần nhiều người để mở tâm trí họ tới thế giới kì diệu của tri thức.

—-English version—-

 

Reading books

Today few college students like to read, which is a mistake. Reading opens your mind to the wonderful world of knowledge. You do not have to read technical books or scientific articles but anything that interest you. I know that while many IT students are serious about technical aspects but there are more that they need to know, especially when they go to work. The IT industry has many technical people but not enough people who possess both the technical and other knowledge such as business, economic, history, global perspective, arts, and humanities.

As a professor, I often assign books and articles for students to read but I never know if they enjoy reading or they do it because they have to. One of my habits is to sit in the school library watching students choosing books. I often think “These students are not at the videogame parlors. They are not watching TV or movies but in the library looking for something to read.” It makes me feel happy when I see them checking out books to take home to read. Occasionally, few students ask me if I have something to recommend to them. If they pay attention, they probably can see my eyes flare up. There is nothing bring me more pleasure than recommend books to students, especially not the books that they must read for my class.

In reading, you discover so many things that you do not know. You also “meet” many people, heroes and villains, kings and queens in books. You can see old ideas become new and new ideas become old as history unveils itself. When you read, you are travelling in a world of knowledge that has been accumulated for thousands of years. Reading is a positive form of escape, a chance to travel somewhere without having to leave your table. Reading makes far-away countries seem close by, and makes nearby places seem far away. Reading shows you why kingdoms rise and fall, and countries come and go. Reading explains why some people are still being mentioned thousand years after they died. Reading teaches you about hatred, and about love, about friendship and betrayal. Reading also teaches you how to think clearly and be responsible for what you do. Reading explains how the world was flat then round, and now become flat again. Reading shows you how scientific has helped transformed the world and how within just less than a hundred years, human knowledge has increased hundred times more than previous several thousand years.

Reading is an active mental process that makes you use your brain to think more. Reading provides information that goes deeper and forces you to focus on what you are reading. Unlike internet articles or blogs that may only contain pieces of information. Books tell you the whole story. Unlike TV or movies which are passive, you only watch and follow the acting, by reading books you learn new and complete information and be able to come up with creative ideas. Many studies show that if you do not use your memory then you lose it. Reading more books is a therapy that helps prevent Alzheimer disease. Reading helps you stimulate your brain in a way that it remembers details, facts, themes and characters. If you read a lot of books, you always have something to talk about. You can discuss various novels you read, you can discuss things you are learning in history, in technology and in the business books that you have read. Books are easy to carry with you as you can take them almost anywhere. As such, you can learn almost anywhere too.

I love to read when I was young. I read a lot of books in high school so when I went to college; I never had any problems with reading assignments. There were a lot of required readings in college but I could read several chapters in an hour when many of my friends need several hours or even days. I contributed my success in college to my reading habit. As you read more books as a source of information, you learn about things that you are not looking for. I learned about global economy when reading books on technology trends. I learned about biology and chemistry from reading books about famous scientists. I learned about history when reading books about sociology. Since so many subjects intertwine, you always learn something new each time you read. Today many books have been digitized and put on the internet. There are so many blogs that can help you learn almost anything that you like, if you are serious about learning.

What are some important books that you have read? What are books that influence you and your career? If you have found books that can make a change in how you work, how you study, and how you live or love, please share with your friends because we need more people to open their minds to the wonderful world of knowledge.